Gram Zdrowia

Home
rak

Czy chcesz mieć raka? Oczywiście, że nikt nie chce, ale czy robimy wszystko, by się przed nim uchronić? Czy przypadkiem codziennie nie aplikujemy sobie substancji powszechnie uznawanych za rakotwórcze? Czy wspaniały smak smażonego kurczaczka czy wędzonego łososia ma już teraz wynagrodzić nam późniejsze cierpienia? Profilaktyka raka za pośrednictwem odżywiania jest możliwa przy zachowaniu dwóch podstawowych zasad:

? Pokarm nie powinien zawierać substancji rakotwórczych, takich które powodują powstawanie nowotworów złośliwych.
? W pokarmie powinny znajdować się substancje, które chronią organizm przed rakiem.

imitation products Replica louboutin shoes christien laboutin cheep copy
Więcej…  

Problemem raka zajmują się uczeni całego świata, ale nie zmienia to faktu, że właśnie rak jest przyczyną śmierci co trzeciej osoby na świecie. Pierwsze wzmianki o raku datowane są na XII wiek pne. Poważni uczeni zaczęli badać tę chorobę w XIX wieku. Według dzisiejszej klasyfikacji istnieje ponad 150 rodzajów nowotworów. Opracowano wiele metod walki z rakiem. Niestety, onkolodzy uzbrojeni we wszystkie osiągnięcia nowoczesnej technologii, są bezradni.

Więcej…  

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

(4/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

SUPLEMENTACJA GLUTAMINĄ

Tradycyjne diety zawierają zwykle mniej niż 10g glutaminy
dziennie. W okresie poważnego stresu metabolicznego lub katabolicznego
do utrzymania równowagi może być niezbędna podaż od 20g do 40g
glutaminy (45). Ostatnie badania wykazały, że glutamina jest bardziej
efektywna przy podawaniu droga dojelitową (46,47). Glutamina w proszku
jest suplementem z wyboru, ponieważ jej koszt jest mniejszy, jest
łatwiejsza w użyciu, dobrze absorbowana, dobrze tolerowana i
bezpieczna (3,44,48).

ROLA DLA ANTYOKSYDANTÓW

Wiele zostało napisane, na temat zaburzeń pojawiających się u
pacjentów leczonych przeciwnowotworowo. Cechą charakterystyczna
kacheksji nowotworowej jest znaczna utrata masy ciała będąca skutkiem
niedoboru makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany), ujemnego
bilansu energetycznego i niewydolnego metabolizmu. Jest coraz więcej
doniesień sugerujących, że mikroskładniki (witaminy, minerały,
pierwiastki śladowe), są u tych pacjentów w jeszcze większym deficycie
(49). Antyoksydanty mogą być szczególnie ważne, ponieważ chemio- i
radioterapia, które uszkadzają komórki zarówno zdrowe jak i
nowotworowe, są procesami oksydacyjnymi (50).

Ponieważ komórki nowotworowe nie absorbują antyoksydantów tak
efektywnie, jak komórki zdrowe, jest możliwe, że podaż antyoksydantów
może w większym stopniu wspierać komórki zdrowe czyniąc proces
oksydacyjny bardziej selektywnie toksyczny dla komórek nowotworowych
(51). W warunkach niedoboru antyoksydantów mniejsze ilości oksydantów
wystarczają do poczynienia uszkodzeń w komórkach (52,53).

Dostarczane składniki antyoksydacyjne i ich prekursory, takie jak:
witaminy A, C, E, selen, miedź, cynk i acetylocysteina, mogą więc
chronić zdrowe komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i w trakcie
terapii przeciwnowotworowej (51,54).

Goringe i in. donoszą o użyciu glutaminy i witaminy E w leczeniu
choroby żylno-okluzyjnej wątroby (hepatic veno-occlusive disease, VOD)
u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego. Uszkodzenie wątroby w VOD
następuje na skutek działania wolnych rodników na komórki endotelialne
wątroby po radio- i chemioterapii (55). Wcześniejsze badania opisały
obniżony poziom antyoksydantów u pacjentów po przeszczepie szpiku
kostnego po leczeniu chemioterapią (56,57). Witamina E wraz z witaminą
C i glutationem działają na poziomie komórkowym poprzez ochronę błon
komórkowych zabezpieczając przed peroksydacją (utlenianiem) lipidów.
Doniesienia w literaturze sugerują bardzo korzystną rolę witaminy E w
ochronie przed zapaleniem śluzówki jelit w zmniejszaniu indukowanego
chemioterapią łysienia i przywracaniu do pewnego stopnia stanu
przednowotworowego (58 - 61).

Jaakkola i in. piszą w swojej publikacji na temat suplementacji
antyoksydantami u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc (50).
Pacjenci otrzymywali chemio- i/lub radioterapię. Opisali oni, że
uzupełnianie antyoksydantów, jako dodatek do konwencjonalnej terapii,
wydłużyło czas przeżycia w tej grupie pacjentów w porównaniu do
terapii standardowej. Dodatkowym odkryciem była lepsza tolerancja na
terapię w grupie otrzymującej antyoksydanty.

PODSUMOWANIE

Bieżący stan doniesień naukowych sugeruje, że w warunkach stresu
metabolicznego glutamina jest warunkowo niezbędnym aminokwasem
używanym jako paliwo wewnątrzkomórkowe wspierające równowagę azotową i
syntezę białek.
Chroni ona też układ pokarmowy i poprawia funkcjonowanie układu
odpornościowego. Rola glutaminy jako czynnika wspierającego chemio- i
radioterapię nowotworów jest bardzo obiecująca. Prosty proces
suplementacji glutaminy może zmniejszyć u pacjentów objawy uboczne
terapii takiej jak: uszkodzenie przewodu pokarmowego, zapalenie
śluzówek, żołądka, ból nerwowo- mięśniowy. Glutamina w połączeniu z
antyoksydantami może uwrażliwiać komórki nowotworowe czyniąc terapię
konwencjonalną bardziej efektywną, z dodatkowym korzystnym efektem w
postaci lepszej tolerancji pacjentów na zwiększone dawki leków.

Na zakończenie:

Należy podkreślić, że większość powyższych doniesień wskazuje na
potencjalne korzyści jako uzupełnienie chemio - i radioterapii.
W przypadku stosowania samodzielnego - glutamina w niektórych
typach nowotworów może również przyspieszać ich wzrost, gdyż jest
istotnym składnikiem budulcowym dla nowotworów, a rodzaj zaburzeń
biochemicznych jest różny w różnych typach nowotworów.
Zalecam, by ewentualne stosowanie glutaminy zawsze rozdzielać w
czasie z podażą w diecie węglowodanów. Komórki nowotworowe otrzymują
wtedy raz paliwo a raz budulec, a nie oba te składniki równocześnie.


Cytowana literatura:

45) Panigrahi P et al, Role of glutamine in bacterial transcytosis and
epithelial cell injury, JPEN 21:75-80,1997
46) Kouznetsova L et al, Glutamine reduces phorbol-12,13-dibutyrate
induced macromolecular hyperpermeability in HT-29C1,19A intestinal
cells, JPEN 23:136-139, 1999
47) Ziegler TR et al, Safety and metabolic effects of L-glutamine
administration in humans, JPEN 14:137S-143S,1990
48) Hoffman FA, Micronutrient requirements of cancer patients. Cancer
55:295-300, 1985
49) Jaakkola K et al, Treatment with antioxidant and other nutrients
in combination with chemotherapy and irradiation in patients with
small cell lung cancer. Anticancer Res 12:599-606, 1992
50) Quillen P, Adjuvant nutrition in cancer treatment. Am J Nat Med
2(5):8-14, 1995
51) Demling RD, Glutamine and antioxidant replacement therapy after
severe burn and trauma. Monograph
52) LaLonde C et al, Antioxidants prevent the cellular deficit
produced in response to burn injury. J Burn Care Rehab 17:379-383,
1996
53) Machlin L, Bendich A, Free radical tissue damage: protective role
of antioxidant nutrients. FASEB 7:441-445, 1987
54) Goringe AP et al, Glutamine and vitamin E in the treatment of
hepatic veno-occlusive disease following high dose chemotherapy. Bone
Marrow Transplantation 21:829-832, 1998
55) Durker M et al, Deteriorating free radical trapping capacity and
antioxidant status in plasma during bone marrow transplantation. Bone
Marrow Transplantation 15:757-62, 1995
56) Clemens MR, Supplementation with antioxidants prior to bone marrow
transplantation. Wien Klin Wochenschr 109:771-6, 1997
57) Wood L, Vitamin E in chemotherapy induced alopecia. N Engl J Med
312:16:1060, 198S
58) Wadleigh RG, Vitamin E and chemotherapy induced oral mucositis.
Amer J Med 92:481, 1992
59) Benner SE. Vitamin E and oral leukopeakia, JNCI 85:44-46, 1993
60) Singh VN, Gaby SK, Premalignant lesions: role of antioxidant
vitamins and betacarotene in risk reduction and prevention of
malignant transformation, Am J Clin Nutr 53:386-3905, 1991cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

 

Jest to bardzo ważny film - proszę o rozesłanie do wszystkich.

http://www.youtube.com/watch?v=Z_1a0AOtMhs

artv-berlin; 2002 rok; licznik 3231

Minął kolejny wiek, ale co to był za wiek?  W całym nadmiarze postępu posotaje jedna dziedzina, która nei odniosła sukcesu - tą dziedziną jest onkologia - leczenie nowotworów.

dr med alfons-weber ret100 lat temu w 1900 roku nowotwory znajdowały sie na 8 miejscu wśród chorób śmiertelnych przy 3% udziale. W 2000 roku nowotwory zabijają już 22% i zajmują 2 miejsce wśród chorób śmiertelnych. W roku 2020 choroby nowotworowe powinny stać sie numerem 1.

Statystyki dowodzą, że badania nad onkologią nie przebiegają odpowiednio.

Każdy wydatek prowadzi do niczego - jak w beczce bez dna. Czy bada się od setek lat nowe szaty cesarza? jedynie pod nową nazwą "złosliwa komórka"?
Wszyscy wierzą w nią od 100 lat, lecz czy ktoś na prawdę widział to widmo?  Co się dzieje w onkologii? Mozna odnieśc wrażenie że szuka sie igły nie wiedząc,  w którym stogu siana.

Dr. med. Alfons Weber
22.2.1915-11.10.1994

Więcej…  
 1. Spać tylko na twardym materacu i na twardej poduszce
 2. Codziennie wykonywać poniższy zestaw ćwiczeń fizycznych

system-nishi-inzynieria-zdrowiaRYBKA

Pozycja wyjściowa
leżąc na plecach podłożyć dłonie pod kark na wysokości 4 i 5 kręgu szyjnego i całym ciężarem przylgnąć do podłogi. Nogi złączyć, palce nóg "podciągnąć" w stronę głowy. Wszystkie wypukłości (potylica, ramiona, łydki, miednica) wcisnąć w podłogę.
Wykonanie
w tej pozycji rozpocząć szybkie kołysanie z prawa na lewo i z lewa na prawo, na podobieństwo szybko płynącej rybki. Ćwiczenie należy wykonywać po 1 minucie rano i wieczorem.
Co nam to daje
ćwiczenie to, mimo swej prostoty, daje zadziwiające efekty w usuwaniu wad kregosłupa. Podczas wykonywania ćwiczenia kręgi wchodzą na swoje miejsce, osłabiając tym samym ucisk na przyciśnięte przez nie naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe (co jest przyczyna wielu chorób).

Autor: Katsuzo Nishi

Więcej…  

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

(3/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

Glutamina i chemioterapia

Cytotoksyczna chemioterapia często powoduje uszkodzenia jelitowe
objawiające się jako zapalenie śluzówki jelita i jamy ustnej
(mucositis, stomatitis, enterocolitis). Różnorodność tych objawów może
uniemożliwiać zwiększanie dawki, bądź wymuszać jej redukcję. Zostały
rozpoznane liczne dobroczynne efekty podawania glutaminy w zapaleniach
jelit wywołanych chemioterapią. Efekty te to poprawa stanu odżywienia,
zmniejszone uszkodzenie jelita, zmniejszony stopień dysbioz
bakteryjnych, zmniejszone zatrucie organizmu oraz dłuższe przeżycie
(27,28). Dodatkowe badania pokazały, że podawanie glutaminy może
poprawić efekt leczniczy metotreksatu, jak również zmniejszać
śmiertelność (29,30).

Skubitz i Anderson opublikowali badania pilotażowe opisujące efekt
glutaminy w zapaleniu śluzówki indukowanej chemioterapią.
Chemioterapeutyki użyte w tym badaniu to doksorubicyna (12x), etoposyd
(2x), ifosfomid (1x), karboplatyna (1x). Pacjenci otrzymywali
glutaminę dwa razy dziennie w roztworze przez 28 dni. Autorzy wykazali
istotną redukcję zarówno w stopniu zapalenia śluzówki jak również w
czasie jej trwania.

Subiektywnie - pacjenci odczuwali, że zapalenie śluzówki było
mniej uciążliwe, jak również lepsza była jakość życia. Ci sami autorzy
kontynuowali badania randomizowane, krzyżowe badania z podwójnie ślepą
próbą na 24 pacjentach otrzymujących chemioterapię. Podawane
chemioterapeutyki to CAD, VAdrC, IA, CDDPAdr lub MTX. Pacjenci
otrzymywali przez 14 dni roztwór glutaminy lub glicyny. Wyniki
potwierdziły odkrycia z wcześniejszych badań pilotażowych: redukcję
stopnia i czasu trwania zapalenia śluzówki w grupie suplementowanej
glutaminą. Autorzy ci wnioskują, że pacjenci, którzy wcześniej
cierpieli na zapalenie śluzówki podczas otrzymywania doksorubicyny lub
metotreksatu mogą odczuwać szczególną poprawę w skutek podawania
glutaminy (31,32).

W podobnym badaniu na dorosłych pacjentach z AML (Ostra Białaczka
Szpikowa) otrzymujących chemioterapię Muscaritoli i in. odkryli
zmniejszony czas trwania i ciężkość biegunki, jak również istotną
redukcję zapotrzebowania na odżywianie pozajelitowe przy doustnej
suplementacji z glutaminą (33).
Suplementacja glutaminą była też badana w grupie osób poddanych
przeszczepowi szpiku kostnego. Ziegler i in. obserwowali w
randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu efekt pozajelitowego
podawania glutaminy u 45 dorosłych pacjentów. Obie grupy otrzymywały
trwające średnio cztery tygodnie odżywianie pozajelitowe. Grupa
eksperymentalna otrzymywała TPN (zestaw do odżywiania pozajelitowego)
wzbogacony glutaminą w dawce 0.57 g/kg/d (ok. 30-40g/d). Grupa
kontrolna otrzymywała preparat o identycznej kaloryczności, zawartości
azotu, jednak bez glutaminy. Grupa suplementowana glutaminą cechowała
się mniejszym wskaźnikiem infekcji i kolonizacji bakteryjnej, lepszym
bilansem azotowym i o 19 % krótszą hospitalizacją. Schloerb i in.
zaobserwowali skrócenie o 5.8 dnia czas hospitalizacji w podobnie
zaprojektowanym badaniu obserwującym efekt suplementacji glutaminą po
przeszczepie szpiku kostnego (34,35).

W ostatnio wykonanych badaniach Schloerb i in. w randomizowanym
podwójnie zaślepionym badaniu doustnej i pozajelitowej suplementacji
glutaminą u 66 osób po przeszczepie szpiku wykazali redukcję w
zapotrzebowaniu na TPN i możliwą poprawę przeżycia u tych pacjentów,
którzy otrzymywali glutaminę (36).
Glutamina była także badana pod względem ograniczania pozajelitowej
toksyczności chemioterapii. W kontrolowanym badaniu na Uniwersytecie w
Arkansas, badaniu na szczurach wykazano, że podawana glutamina
poprawiała przeżycie zwierząt karmionych letalną (śmiertelną) i
subletalną (nieco mniejsza niż śmiertelna) dawką cyklofosfamidu. Tylko
20% grupy suplementowanej glicyną, przeżyło dawkę 450mg/kg w
porównaniu do 100% przeżycia w grupie, w której podawano glutaminę.
Suplementacja glutaminą utrzymywała również prawidłowy poziom
glutationu w sercu obniżając kardiotoksyczność (37).

Innym kierunkiem zainteresowań naukowych jest określenie, jaką
rolę może pełnić glutamina we wzmacnianiu efektów chemioterapii
poprzez zmniejszenie zatrucia organizmu. Klimberg i in. odkryli, że
szczury, którym podawano metotreksat i glutaminę miały 45%-ową
redukcję guza w porównaniu do grupy, której podawano metotreksat i
glicynę. Dalsze badania tych badaczy wykazały zwiększone stężenie
metotreksatu w guzie po 24 i 48 godzinach, w grupie szczurów
suplementowanych glutaminą w porównaniu do grupy otrzymującej dietę
bez glutaminy. Autorzy wysnuli hipotezę, że zwiększone stężenie
glutaminy powodowało wzrost ilości poliglutaminianu metotreksatu, co
powodowało zwiększoną retencję leku wewnątrz guza (41,42,43).

Rubio i in. przedstawili trzykrotny wzrost ilości metotreksatu w
guzach szczurów, którym podawano glutaminę przez 48h przed
dootrzewnowym podaniem metotreksatu. Ta sama grupa badaczy, doniosła
również o pierwszej fazie badania u dziewięciu pacjentów z zapalnym
rakiem piersi leczonych glutaminą i wzrastającymi dawkami metotreksatu
a następnie doksorubicyny. Nie donoszono o toksyczności glutaminy ani
o toksyczności związanej z chemioterapią. Jeden pacjent miał lekkie
zapalenie śluzówki i jelita. Średnie przeżycie wyniosło 35 miesięcy
(44).


Cytowana literatura:
26) Klimberg VS, Oral glutamine enhances radiosensitivity in rat
sarcoma, presented at The Society of Surgical Oncology, Houston,
Texas,1994
27) Rombeau, A review of the effects of glutamine-enriched diets on
experimentally induced enterocolitis, JPEN 14 supplement 100S-105S
28) Fox AD et al, Effect of glutamine supplemented enteral diet on
methotrexate induced enterocolitis, JPEN 12:325-331,1988
29) Klimberg VS et al, Does glutamine facilitate chemotherapy while
reducing toxicity? Surg Forum 42:16-18,1991
30) Klimberg VS et al, Effect of supplemental dietary glutamine on
methotrexate concentration in tumors, Arch Surg 127:1317-1322,1992
31) Skubitz K, Anderson P, Oral glutamine to prevent chemotherapy
induced stomatitis :a pilot study, J Lab Clin Med 127:223-228,1996
32) Anderson P et al, Oral glutamine reduces the duration and severity
of stomatitis after cytotoxic cancer chemotherapy,
Cancer,83:1433-1439,1998
33) Muscariotol M et al, Oral glutamine in the prevention of
chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity, E Journal Cancer
33:319-320,1997
34) Ziegler T et al, Clinical and metabolic efficacy of
glutamine-supplemented parenteral nutrition after bone marrow
transplantation, Ann Intern Med 116:821-828,1992
35) Schloerb PR et al, TPN with glutamine in bone marrow
transplantation and other clinical applications: a randomized, double
blind study. JPEN 17:407-413,1993
36) Schloerb PR : Oral and parenteral glutamine in bone marrow
transplantation : a randomized, double-blind study, JPEN
23:117-122,1999
37) Klimberg VS et al :Oral glutamine protects against cytoxan induced
cardiotoxicity and death. Presented at the associaiton of Academic
Surgery: Hershey, PA, 1993
38) Savarese D et al, Glutamine treatment of paclitaxel-induced
myalgias and arthralgias, J Clin Oncology 12:3918-9,1998
39) Boyle FM et al, Glutamate ameliorates experimental vincristine
neuropathy, J Pharmacol Exp Therap 279:410-415, 1996
40) Boyle FM et al, Prevention of experimental paclitaxel neuropathy
with glutamate, Proc. AACR 37:290,1996
41) Klimberg VS et al, Effect of glutamine on tumor concentrations of
methotrexate, Arch Surg 27:1317, 1992
42) Rouse K et al, Glutamine enhances selectivity of chemotherapy
through changes in glutathione metabolism. Ann Surg 221:430-431, 1996
43) Rubio IT et al: Effect of glutamine on methotrexate efficacy and
toxicity, Ann Surg 227:772-780,1998
44) Hall JC et al, Glutamine. Brit J Surg 83:305-312,1996cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

 

http://www.youtube.com/watch?v=4Yrfm5529oM

http://www.youtube.com/watch?v=sdKw0Nl91h8

Spotkanie z Dr. Stanisławem Burzyńskim, twórcą leku na raka bohaterem filmu "Rak to wielki biznes", reż. Eric Merola Festiwal Filmów Dokumentalnych Humandoc 2011
2 grudnia 2011, Kinoteka, Warszawa

W Polsce doktor był ostatnio w 1962 roku.

Amerykańska FDA zatwierdziło jeden preparat dr Burzyńskiego do powszechnego użycia.
Niektórzy podawali kroplówki z cukrem, zamiast preparatu dr Burzyńskiego.
W USA jest 84 tys ludzi chorych na "Pierwotne guzy mózgu" na które działa desygnowany preparat.
Doktor prowadzi działalność od 45 lat.
W Japoni / Tokio jest klinika stosująca antyneoplastony, wynalezione przez doktora.
Wyniki leczenia 2000 chorych potwierdziły, że 50% ciężkich przypadków, dla których nowoczesna medycyna nie ma lekarstwa, zostało wyleczonych antyneoplastonami + terapia genowa celowana.

Więcej…  

http://www.youtube.com/watch?v=9k_77UDCwb0

Ten film pokazuje w jaki sposób rozwija się rak i wyjaśnia kluczowe znaczenie witaminy C i aminokwasu lizyny w procesie zapobiegania rozszerzania się tej choroby.

Więcej…  
dzisiaj, 06:47 PG / Deutsche Welle

Wykonany co najmniej raz w roku rtg zębów potraja ryzyko zapadnięcia na niezłośliwy nowotwór mózgu, zwanym oponiakiem. Takiego guza nie można lekceważyć, ponieważ w miarę wzrostu coraz bardziej uciska mózg.

Prześwietlanie uzębienia jest dla stomatologa zajęciem rutynowym. Na podstawie punktowych zdjęć radiologicznych zębów dentysta może ocenić stan zatok szczękowych i położenie zębów mądrości. Dentyści stosują też aparaturę rentgenowską do wczesnego wykrywania próchnicy zębów.

Oponiaków nie da się zbagatelizować

Zbyt częste prześwietlania stomatologiczne bezsprzecznie zwiększają ryzyko zapadnięcia na guza mózgu (oponiaka) - podkreślają uczeni w piśmie specjalistycznym "Cancer". Oponiaki są łagodnymi, ale w żadnym wypadku nie niegroźnymi guzami. W miarę wzrostu coraz bardziej uciskają mózg, co z kolei może prowadzić do bólu głowy, problemów z pamięcią i zmian osobowości. Uważa się je za najczęstsze schorzenia mózgu. Kobiety - zaznaczają uczeni - częściej zapadają na oponiaki niż mężczyźni. Często nie ma innego wyjścia jak jego operacyjne usunięcie.

Więcej…  

Podsumowanie

1 Po usłyszeniu diagnozy, nie wpadajmy w panikę, depresję i odrętwienie. Wiem, że jest to jak uderzenie obuchem, ale musimy się otrząsnąć i zacząć myśleć i działać racjonalnie. Rak jest chorobą jak każda inna i jest do wyleczenia. Właśnie w takiej chwili musimy zmobilizować swój organizm do walki z nim. Rak nie powala od razu, a więc wiekszość czynności z terapii możemy i musimy wykonać sami. Przygotujmy siebie i najbliższych na długą walkę o zdrowie, wiedząc że jest do wygrania. Optymistyczne podejście jest nieodzownym warunkiem powodzenia.

Więcej…  
Powered by Tags for Joomla

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Pokrewne

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości