Gram Zdrowia

Home Reize Umwelt Das Hause Zarzucam Państwu Polskiemu...

Zarzucam Państwu Polskiemu...

Drucken
Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.
szopa_deski-daabArtur Jan Milicki | Styczeń 25, 2011 at 2:16 pm | Categories: Uncategorized | URL: http://wp.me/pYStv-2r

… ubuntu … „osoba jest osobą z powodu innych ludzi” – Desmond Tutu

Zarzucam Państwu Polskiemu obrazę godności jego obywateli oraz naruszanie istoty wolności i własności. Naruszanie art. 7, 10, 18, 27 i 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz art. 8,13, 22, 30, 31, 32 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obraza polega - między innymi - na nadmiernym ograniczaniu prawa do własnego schronienia-domu, przy braku uzasadnionych przesłanek, dla których te ograniczenia ustanawiono. Zaprowadziło to do „wynaturzenia” praw człowieka, praw posiadających charakter bezwzględny.

Zagubiono cel, któremu ograniczenia te miały służyć (poprawa jakości architektury? ładu przestrzennego?) pozostawiając ograniczenia jako kontrolę prewencyjną bez wyraźnie zdefiniowanego celu?!!! Nie dokonano rozwagi nadrzędności ograniczeń względem prawa bardzo cennego oraz nie ustalono granic jego dopuszczalnych ograniczeń. Ograniczenia prewencyjne wobec osoby, bez istnienia uzasadnionego nadrzędnego celu tych ograniczeń, obrażają jej godność i wolność!

Prawo do własnego schronienia-domu jest elementarną potrzebą i prawem naturalnym człowieka. Od niego zależy przetrwanie ale i jakość tego przetrwania. Od niej zaś kondycja człowieka i społeczności. Prawo to jest fundamentem wszystkich kultur i cywilizacji. Stoi bardzo wysoko w hierarchii innych praw.

Jest istotą godności człowieka!

To bardzo ważne ze względu na jego istotę prawo należy traktować ze szczególnym względem. Dozwolone jest jego ograniczanie ale tylko ze względu na jeszcze ważniejsze względy i tylko do nieprzekraczalnej granicy!

…. definiuje to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nadając tej wartości charakter bezwzględny … podobny charakter nadano wypływającej z godności człowieka jego woli oraz wolności i własności.

Praktyką pieczętującą obrazę godności obywateli są rozstrzygnięcia Sądów Administracyjnych o prawach osoby, bez wysłuchania jej racji i jedynie w oparciu o mechaniczną interpretację przepisów niższej rangi – np. wyrok WSA w Lublinie.

Szczegółowy opis podałem w skardze do WSA w Lublinie i wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Symbolicznym wyrazem obrazy jest wynaturzenie znaczenia, obecnego w przepisach prawa oraz debacie publicznej terminu „samowola budowlana”

„ nie zgodzę nigdy się na taki stan, rzeczy bieg ” – Sławomir Wolski - DaaB

 

Źródło: http://wdeska.wordpress.com/2011/01/25/zarzucam-panstwu-polskiemu/

Zarzucam Państwu Polskiemu...
 

Kommentar schreiben


Menu główne

Co wpływa najbardziej na zdrowie człowieka?
 


Cytat

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.
Czy wiesz że...
Palenie tytoniu zabija rocznie ponad 4 miliony palaczy (tylko w Europie – 1,4 miliona). Eksperci WHO ostrzegają, że jeśli epidemia palenia nie zostanie radykalnie zastopowana, to od 2020 roku w następstwie chorób spowodowanych paleniem papierosów, co roku na świecie będzie umierać 10 milionów osób,