Gram Zdrowia

Home Reize Umwelt Das Hause List Waldemara Deski do Wojewody Lubelskiego

List Waldemara Deski do Wojewody Lubelskiego

Drucken
Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

deska-waldemar-szopa-fot169 pzycienski 1201by Artur Jan Milicki

Waldemar Deska
ul. Zbożowa 23 Kazimierz Dolny
adres Korespondencyjny:
ul. Na Uboczu 2/60
02 791 Warszawa

Kazimierz Dolny 30 kwietnia 2012

dot: PINB.7355/Ka/1/08/12

Pani Jolanta Szołno-Koguc - Wojewoda Lubelski

Uprzejmie proszę o wstrzymanie wykonania rozbiórki mojego domu w Kazimierzu Dolnym przy ul. Zbożowej 23.

Proszę o okres 5 lat na załatwienie moich życiowych spraw, w tym dostarczenie wymaganych, związanych z domem dokumentów, których uzyskiwanie nierzadko uzasadnia
tak długi czas.

Domu nie postawiłem w miejscu nie dozwolonym oraz w sposób niedozwolony. Jednak załatwienie wszystkich formalności, nie z mojej winy, wymaga tak długiego okresu.

Wobec problemu życiowo najistotniejszego, przed którym stanąłem, problemu zagrożenia mojego bezpieczeństwa, zdrowia, poziomu życia, oraz konstytucyjnych wolności i
praw, związanego z grożącą mi utratą dachu nad głową, proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby.

Z poważaniem
Waldemar Deska

Ps.
Niech mi wolno będzie złożyć na Pani ręce dodatkowe informacje. Mój dom, w połowie ziemianka, w połowie zwykła komórka, nie jest obiektem budowlanym w sensie norm budowlanych. Ale w nim mieszkam, chcę w nim mieszkać i mam prawo w nim mieszkać.

Dom nie stoi w miejscu niedozwolonym, nie powstał w sposób niedozwolony. Spełnia wszystkie wymagania merytoryczne: techniczne, bezpieczeństwa, przyrody, moralności i
praw osób trzecich.

Stał się przedmiotem sporu prawnego, w tym sporu o wartości Konstytucyjne oraz wartości ratyfikowanych przez Polskę Międzynarodowych Deklaracji i Kart Praw Człowieka. Niebawem z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stanie przed obliczem Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału w Strasburgu.

Aksjologiczną istotą sporu jest ustalenie, czy same względy formalne, bez wgłębiania się w ich merytoryczność, mogą uzasadniać ograniczanie wartości najwyższych: Godności, wolności i praw obywatelskich, czy doktrynę prawną (cyt: WSN w Lublinie) można wynieść ponad Konstytucję. Mówiąc obrazowo, czy można uśmiercić noworodka z powodu wadliwego aktu urodzenia; czy można zburzyć komuś dom z powodu braku jednego dokumentu. Dokładniej: istotą sporu jest ustalenie konstytucyjności wydanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach nakazu rozbiórki mojego domu.

Nawet bazując na suchej interpretacji przepisów budowlanych, bez uwzględnienia przepisów konstytucyjnych (czy tak można?) decyzja ta jest wątpliwa:
bo, w dużym skrócie:
a) nie ustalono przyczyny powodującej niemożliwość dostarczenia w nałożonym terminie, wymaganej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego dokumentacji,
b) nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, czy dom stoi w miejscu niedozwolonym,
c) nie ustalono wpływu braku reakcji organów na wnioski o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 1998 r.,
d) nie ustalono związku problemu z zaniechaniami organów. Oraz cały szereg innych wątpliwości, w tym najistotniejsza: nie ustalono merytorycznego powodu dla jakiego odbiera się obywatelowi prawo do mieszkania we własnym domu.

Konkludując, spór prawny nie zakończony. W najbliższych dniach zostaną wniesione dalsze wnioski, w tym o nadzwyczajną kasację, wznowienie postępowania, ponowny o
zmianę Planu, i wniosek zaskarżający sam Plan.

Czy można wyobrazić sobie rozbiórkę domu rodzinnego jedynie z powodu wadliwej dokumentacji... szczególnie, jeśli zawinił urzędnik?

Jednak w woj. Lubelskim staje się to powszechne! Zbyt dużo i trudnych formalności. Nie wszystkich na to stać z powodów ich skomplikowania, finansowych lub czasowych. W okolicach Kazimierza Dolnego oczekiwanie na stosowną dokumentację to 19 lat (stosowne dowody istnieją!) a niektórzy czynią z tego cnotę (wypowiedź telewizyjna Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach). Dlaczego tak się dzieje?

Dotychczas nie było w Polsce debaty o wartościach konstytucyjnych: Godności człowieka i wynikającej z niej wolności i praw, szczególnie w obszarze, w którym
Konstytucja RP oraz Międzynarodowe Deklaracje i Karty Praw nadały wolności i własności status bezwzględny: ograniczenia tylko w zakresie, który nie narusza istoty wolności i własności.

Inna debata, którą warto podjąć to dostęp obywateli do praw konstytucyjnych – wymieniona doktryna prawna ten dostęp na razie uniemożliwia.

Przykład „Szopy” dobrze to ilustruje. Decyzje Inspektora Nadzoru a potem wyroki WSA i NSA wydane zostały na zawężonym obszarze, niedopuszczalnym z perspektywy praw
człowieka i obywatela. Takie podejście czyni z Konstytucji martwą literę prawa.

Z punktu widzenia praw obywatelskich (czy je można pomijać?), rozbiórka domu rodzinnego, jedynie na bazie formalnej, bez podstawy merytorycznej jest bezprawna a powód i wartości, dla których zostaje podjęta pozostaje niejasny. Inspektor Nadzoru Budowlanego takiej wartości nie wskazał. Nie wskazał żadnego merytorycznego powodu.

Z poważaniem
Waldemar Deska

do wiadomości:
Starosta Powiatowy w Puławach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Puławach
Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym
PosełśŚ

http://wdeska.wordpress.com/2012/05/12/list-waldemara-deski-do-wojewody-lubelskiego/

List Waldemara Deski do Wojewody Lubelskiego
 

Kommentar schreiben


Menu główne

Co wpływa najbardziej na zdrowie człowieka?
 

Ostatnio na forum

Keine Beiträge vorhanden

Komentarze

Pokrewne

Gościmy

Wir haben 411 Gäste online

Cytat

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.
Ernest Hemingway