Gram Zdrowia

Home Masters Prof. Maria Dorota Majewska Vaccinations Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta

Print
There are no translations available.

============ Forwarded message ============

From : Maria Majewska
Date : Tue, 03 Jul 2012 23:17:21 +0200
Subject : Fwd: Fw: Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.
============ Forwarded message ============

wzor listu do Senatu i adresy senatorow.

----- Original Message ----- From: J. Bizoń Sent: Tuesday, July 03, 2012 3:35 AM

Subject: Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego
– godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,

Na posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 lipca 2012 r. – w pkt. 3 porządku obrad – wejdzie pod obrady ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416).

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,24,1.html
4 lipca 2012  r. odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia jednakże na oficjalnej  stronie internetowej tej komisji brak jest informacji, aby powyższa ustawa była przedmiotem prac tej komisji.
.
Czyżby Komisja Zdrowia nie  miała ochoty wypowiedzieć się w tej sprawie? 
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,16,1,komisja-zdrowia.html
.
Jak  czytamy na stronie
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,552,5-lipca-rozpocznie-sie-15-posiedzenie-senatu.html
„5 – 6 lipca 2012 r. odbędzie  się 15. posiedzenie Senatu. Posiedzenie zostało przyspieszone o tydzień z uwagi na  konieczność rozpatrzenia przez Senat specustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych – zapowiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.”
.
co nie wyklucza takiego przyspieszenia posiedzenia Senatu z uwagi na ustawę wymienioną na wstępie i podnoszącego się przeciwko niej sprzeciwu społecznego.
.
Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.
.
W  sytuacji przyjęcia tej ustawy ustawa ta powinna być zaskarżona do TK, jako niekonstytucyjna, bo narusza jedno z praw zagwarantowane Konstytucja: Art. 39.
.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
.
Przecież właśnie szczepionki -a szczególnie te, które wejdą do obiegu – nie mają wieloletnich badań na odpowiedniej grupie populacji, nie ma danych o ich szkodliwości bądź pozytywnym oddziaływaniu, wobec czego stanowią eksperyment medyczny.
.
W tych okolicznościach użycie formy przymusu stanowi pogwałcenie prawa nietykalności cielesnej (ingerencji w nasze ciało wbrew naszej woli), co jest czynem karalnym.
.
Bez zgody pacjenta nie wolno wykonać nawet znieczulenia u stomatologa, a co bardziej zapobiegliwi lekarza proszą o poświadczenie tej zgody na piśmie. Podobnie jest przy jakiejkolwiek operacji, czy zabiegu -pacjent musi wyrazić zgodę.
.
Natomiast każda ustawa zwykła musi być zgodna z ustawa zasadnicza, bo to ona jest najwyższym prawem w RP.
.
Dlatego też wnoszę o odrzucenie przez Senat RP  całości w/w ustawy.
.
Powyższe znajduje swe uzasadnienie w niżej podanych zapisach projektu ustawy przyjętego przez Sejm RP.
.
1. Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).
.
2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)
.
3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9).
.
4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a).
.
5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).
.
W aktualnym stanie państwa polskiego dotkniętego ciężkimi patologiami nie bez znaczenia jest zapoznanie się  Pań i Panów Senatorów RP z  treściami zamieszczonymi pod poniższym linkiem.
http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii
.
Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.
Data:
Podpis:
————————————————————————-
Wstawiajmy datę, swój podpis i wysyłajmy e-maile do senatorów.
Niech wiedzą, że wiemy co upichcono pod osłoną igrzysk EURO 2012.
Nasza reakcja musi być bardzo szybka. Informację tę przekazujmy błyskawicznie innym osobom.
LISTA SENATORÓW DO PROGRAMU POCZTOWEGO:
biuro@abgarowicz.info" target="_blank">biuro@abgarowicz.infobiuro@MieczyslawAugustyn.pl" target="_blank">biuro@MieczyslawAugustyn.plbiuro@blaszczyk.senat.pl" target="_blank">biuro@blaszczyk.senat.plbiuro@ryszardbonislawski.pl" target="_blank">biuro@ryszardbonislawski.plbiuro@grzegorzbierecki.pl" target="_blank">biuro@grzegorzbierecki.plbiuro@b-borusewicz.pl" target="_blank">biuro@b-borusewicz.plbiuro@biurosenatorskie.pl" target="_blank">biuro@biurosenatorskie.plbiuro@chroscikowski.senat.pl" target="_blank">biuro@chroscikowski.senat.plbiuro@henrykcioch.pl" target="_blank">biuro@henrykcioch.plsenator@czarnobaj.senat.pl" target="_blank">senator@czarnobaj.senat.plbiuro@grzegorzczelej.pl" target="_blank">biuro@grzegorzczelej.pl;biuro@senatorczudowska.pl" target="_blank">biuro@senatorczudowska.plbiuro@dobkowski.senat.pl" target="_blank">biuro@dobkowski.senat.plsenator@dowhan.pl" target="_blank">senator@dowhan.pljaroslaw@duda.org.pl" target="_blank">jaroslaw@duda.org.plbiuro@stanislawgogacz.pl" target="_blank">biuro@stanislawgogacz.plbiuro@ryszardgorecki.pl" target="_blank">biuro@ryszardgorecki.pl;biuro@piotrgruszczynski.pl" target="_blank">biuro@piotrgruszczynski.plsenator@andrzejgrzyb.pl" target="_blank">senator@andrzejgrzyb.plbiuro@iwan.senat.pl" target="_blank">biuro@iwan.senat.pljmj@jmjackowski.pl" target="_blank">jmj@jmjackowski.plkazimierz.jaworski@polskichleb.pl" target="_blank">kazimierz.jaworski@polskichleb.plbiuro@klich.pl" target="_blank">biuro@klich.pl;biuro@maciejklima.pl" target="_blank">biuro@maciejklima.plryszard@knosala.com" target="_blank">ryszard@knosala.comdyrektor@stanislawkogut.pl" target="_blank">dyrektor@stanislawkogut.plbiuro@kraska.home.pl" target="_blank">biuro@kraska.home.plbiuro@misiolek.senat.pl" target="_blank">biuro@misiolek.senat.plbiuro@obrycki.senat.pl" target="_blank">biuro@obrycki.senat.pl;dyrektor@pajakandrzej.pl" target="_blank">dyrektor@pajakandrzej.plsekretariat@panczyk.senat.pl" target="_blank">sekretariat@panczyk.senat.plandrzej@andrzejperson.eu" target="_blank">andrzej@andrzejperson.eupek.biuro@gmail.com" target="_blank">pek.biuro@gmail.comsenator@leszekpiechota.pl" target="_blank">senator@leszekpiechota.plbiuro@jadwigarotnicka.pl" target="_blank">biuro@jadwigarotnicka.pl;janusz@sepiol.pl" target="_blank">janusz@sepiol.plbiuro@skurkiewicz.pl" target="_blank">biuro@skurkiewicz.pla@szewinski.senat.pl" target="_blank">a@szewinski.senat.plbiuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl" target="_blank">biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.plbiuro@wittbrodt.pl" target="_blank">biuro@wittbrodt.plbiurorawa@interia.pl" target="_blank">biurorawa@interia.pl;biuro@wojtczak.info" target="_blank">biuro@wojtczak.infojan.wyrowinski@gazeta.pl" target="_blank">jan.wyrowinski@gazeta.plszajac@wp.pl" target="_blank">szajac@wp.plbiuro@zdzieblo.pl" target="_blank">biuro@zdzieblo.plbiuro@zientarski.pl" target="_blank">biuro@zientarski.plbiuro@slawomirpreiss.pl" target="_blank">biuro@slawomirpreiss.plbiuro@ortyl.senat.pl" target="_blank">biuro@ortyl.senat.pl;senator@bohdanpaszkowski.pl" target="_blank">senator@bohdanpaszkowski.plzbigniewmeres@o2.pl" target="_blank">zbigniewmeres@o2.plbiurosenatora@janmichalski.eu" target="_blank">biurosenatora@janmichalski.euantoni@motyczka.pl" target="_blank">antoni@motyczka.plsenator@mozdzanowska.pl" target="_blank">senator@mozdzanowska.pl;biuro@kazimierzkleina.pl" target="_blank">biuro@kazimierzkleina.plsenatorhatka@wp.pl" target="_blank">senatorhatka@wp.plpoczta@stanislawgorczyca.pl" target="_blank">poczta@stanislawgorczyca.plbiuro.senatorskie@hotmail.com" target="_blank">biuro.senatorskie@hotmail.combiuro@cimoszewicz.eu" target="_blank">biuro@cimoszewicz.eu;stanislaw.lamczyk@sejm.pl" target="_blank">stanislaw.lamczyk@sejm.plsenator@jozefzajac.pl" target="_blank">senator@jozefzajac.plbiurosenatorskie@witoldsitarz.pl" target="_blank">biurosenatorskie@witoldsitarz.plkrzysztof@krzysztof-slon.pl" target="_blank">krzysztof@krzysztof-slon.plsenator@sztark.senat.pl" target="_blank">senator@sztark.senat.plbiuro@smigielski.org" target="_blank">biuro@smigielski.org;biuro@piotrwach.org.pl" target="_blank">biuro@piotrwach.org.pljozef.pinior@ue.wroc.pl" target="_blank">jozef.pinior@ue.wroc.plbiuro@aleksanderpociej.pl" target="_blank">biuro@aleksanderpociej.plsagatowska@stalowa-wola.com.pl" target="_blank">sagatowska@stalowa-wola.com.plsenator@sewerynski.pl" target="_blank">senator@sewerynski.plbiuro@andrzejowczarek.pl" target="_blank">biuro@andrzejowczarek.pljwl@jaroslawlasecki.pl" target="_blank">jwl@jaroslawlasecki.plrobert.mam@interia.pl" target="_blank">robert.mam@interia.plbiuro@andrzejmatusiewicz.eu" target="_blank">biuro@andrzejmatusiewicz.eubiuro@rafalmuchacki.pl" target="_blank">biuro@rafalmuchacki.plbiuro@niewiarowski.pl" target="_blank">biuro@niewiarowski.pl;biuro.kilian@wp.pl" target="_blank">biuro.kilian@wp.plandrzej@kobiak.pl" target="_blank">andrzej@kobiak.plbiuro@marek-konopka.pl" target="_blank">biuro@marek-konopka.plkopect@neostrada.pl" target="_blank">kopect@neostrada.plsenator.gorski@neostrada.pl" target="_blank">senator.gorski@neostrada.plhodorowi@chemia.uj.edu.pl" target="_blank">hodorowi@chemia.uj.edu.pl;biuro@kazimierzkutz.pl" target="_blank">biuro@kazimierzkutz.plbiuro@chybicka.senat.pl" target="_blank">biuro@chybicka.senat.plbiuro@bienkowska.senat.pl" target="_blank">biuro@bienkowska.senat.pl , biuroposelskie@borowski.pl" target="_blank">biuroposelskie@borowski.planna.aksamit@op.pl" target="_blank">anna.aksamit@op.pls.karczewskibiuro@wp.pl" target="_blank">s.karczewskibiuro@wp.pl;marek@rocki.pl" target="_blank">marek@rocki.plrulewski@janrulewski.pl" target="_blank">rulewski@janrulewski.plbiuro@grubskimaciej.pl" target="_blank">biuro@grubskimaciej.pl
Numer  tel. , fax i  adres e-mail do senatorów z Komisji Zdrowia
Sekretariat: tel. 22 694-93-01, fax 22 694-92-21,
e-mail: kz@nw.senat.gov.pl" target="_blank">kz@nw.senat.gov.pl
.
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/sklad,16,komisja-zdrowia.html

 


============ Forwarded message ============
From : Maria Majewska
Date : Tue, 03 Jul 2012 23:17:21 +0200
Subject : Fwd: Fw: Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.
============ Forwarded message ============

wzor listu do Senatu i adresy senatorow.
---------- Forwarded message ----------
From: zbig <zbig@kul.pl" target="_blank">zbig@kul.pl>
Date: 2012/7/3
Subject: Fw: Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.
To: Maria Majewska <nonnocere3@gmail.com" target="_blank">nonnocere3@gmail.com>

 

Szanowna Pani Profesor,
jest już list do wysyłki napisany przez p. J.Bizonia
pozdrawiam serdecznie
----- Original Message -----
From:jb.boguchwala@gmail.com" title="jb.boguchwala@gmail.com" target="_blank">J. Bizoń
Sent: Tuesday, July 03, 2012 3:35 AM
Subject: Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.
 

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego
– godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,

Na posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 lipca 2012 r. – w pkt. 3 porządku obrad – wejdzie pod obrady ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416).
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,24,1.html
4 lipca 2012  r. odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia jednakże na oficjalnej  stronie internetowej tej komisji brak jest informacji, aby powyższa ustawa była przedmiotem prac tej komisji.
.
Czyżby Komisja Zdrowia nie  miała ochoty wypowiedzieć się w tej sprawie? 
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,16,1,komisja-zdrowia.html
.
Jak  czytamy na stronie
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,552,5-lipca-rozpocznie-sie-15-posiedzenie-senatu.html
„5 – 6 lipca 2012 r. odbędzie  się 15. posiedzenie Senatu. Posiedzenie zostało przyspieszone o tydzień z uwagi na  konieczność rozpatrzenia przez Senat specustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych – zapowiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.”
.
co nie wyklucza takiego przyspieszenia posiedzenia Senatu z uwagi na ustawę wymienioną na wstępie i podnoszącego się przeciwko niej sprzeciwu społecznego.
.
Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.
.
W  sytuacji przyjęcia tej ustawy ustawa ta powinna być zaskarżona do TK, jako niekonstytucyjna, bo narusza jedno z praw zagwarantowane Konstytucja: Art. 39.
.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
.
Przecież właśnie szczepionki -a szczególnie te, które wejdą do obiegu – nie mają wieloletnich badań na odpowiedniej grupie populacji, nie ma danych o ich szkodliwości bądź pozytywnym oddziaływaniu, wobec czego stanowią eksperyment medyczny.
.
W tych okolicznościach użycie formy przymusu stanowi pogwałcenie prawa nietykalności cielesnej (ingerencji w nasze ciało wbrew naszej woli), co jest czynem karalnym.
.
Bez zgody pacjenta nie wolno wykonać nawet znieczulenia u stomatologa, a co bardziej zapobiegliwi lekarza proszą o poświadczenie tej zgody na piśmie. Podobnie jest przy jakiejkolwiek operacji, czy zabiegu -pacjent musi wyrazić zgodę.
.
Natomiast każda ustawa zwykła musi być zgodna z ustawa zasadnicza, bo to ona jest najwyższym prawem w RP.
.
Dlatego też wnoszę o odrzucenie przez Senat RP  całości w/w ustawy.
.
Powyższe znajduje swe uzasadnienie w niżej podanych zapisach projektu ustawy przyjętego przez Sejm RP.
.
1. Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).
.
2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)
.
3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9).
.
4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a).
.
5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).
.
W aktualnym stanie państwa polskiego dotkniętego ciężkimi patologiami nie bez znaczenia jest zapoznanie się  Pań i Panów Senatorów RP z  treściami zamieszczonymi pod poniższym linkiem.
http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii
.
Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.
Data:
Podpis:
————————————————————————-
Wstawiajmy datę, swój podpis i wysyłajmy e-maile do senatorów.
Niech wiedzą, że wiemy co upichcono pod osłoną igrzysk EURO 2012.
Nasza reakcja musi być bardzo szybka. Informację tę przekazujmy błyskawicznie innym osobom.
LISTA SENATORÓW DO PROGRAMU POCZTOWEGO:
biuro@abgarowicz.info" target="_blank">biuro@abgarowicz.infobiuro@MieczyslawAugustyn.pl" target="_blank">biuro@MieczyslawAugustyn.plbiuro@blaszczyk.senat.pl" target="_blank">biuro@blaszczyk.senat.plbiuro@ryszardbonislawski.pl" target="_blank">biuro@ryszardbonislawski.plbiuro@grzegorzbierecki.pl" target="_blank">biuro@grzegorzbierecki.plbiuro@b-borusewicz.pl" target="_blank">biuro@b-borusewicz.plbiuro@biurosenatorskie.pl" target="_blank">biuro@biurosenatorskie.plbiuro@chroscikowski.senat.pl" target="_blank">biuro@chroscikowski.senat.plbiuro@henrykcioch.pl" target="_blank">biuro@henrykcioch.plsenator@czarnobaj.senat.pl" target="_blank">senator@czarnobaj.senat.plbiuro@grzegorzczelej.pl" target="_blank">biuro@grzegorzczelej.pl;biuro@senatorczudowska.pl" target="_blank">biuro@senatorczudowska.plbiuro@dobkowski.senat.pl" target="_blank">biuro@dobkowski.senat.plsenator@dowhan.pl" target="_blank">senator@dowhan.pljaroslaw@duda.org.pl" target="_blank">jaroslaw@duda.org.plbiuro@stanislawgogacz.pl" target="_blank">biuro@stanislawgogacz.plbiuro@ryszardgorecki.pl" target="_blank">biuro@ryszardgorecki.pl;biuro@piotrgruszczynski.pl" target="_blank">biuro@piotrgruszczynski.plsenator@andrzejgrzyb.pl" target="_blank">senator@andrzejgrzyb.plbiuro@iwan.senat.pl" target="_blank">biuro@iwan.senat.pljmj@jmjackowski.pl" target="_blank">jmj@jmjackowski.plkazimierz.jaworski@polskichleb.pl" target="_blank">kazimierz.jaworski@polskichleb.plbiuro@klich.pl" target="_blank">biuro@klich.pl;biuro@maciejklima.pl" target="_blank">biuro@maciejklima.plryszard@knosala.com" target="_blank">ryszard@knosala.comdyrektor@stanislawkogut.pl" target="_blank">dyrektor@stanislawkogut.plbiuro@kraska.home.pl" target="_blank">biuro@kraska.home.plbiuro@misiolek.senat.pl" target="_blank">biuro@misiolek.senat.plbiuro@obrycki.senat.pl" target="_blank">biuro@obrycki.senat.pl;dyrektor@pajakandrzej.pl" target="_blank">dyrektor@pajakandrzej.plsekretariat@panczyk.senat.pl" target="_blank">sekretariat@panczyk.senat.plandrzej@andrzejperson.eu" target="_blank">andrzej@andrzejperson.eupek.biuro@gmail.com" target="_blank">pek.biuro@gmail.comsenator@leszekpiechota.pl" target="_blank">senator@leszekpiechota.plbiuro@jadwigarotnicka.pl" target="_blank">biuro@jadwigarotnicka.pl;janusz@sepiol.pl" target="_blank">janusz@sepiol.plbiuro@skurkiewicz.pl" target="_blank">biuro@skurkiewicz.pla@szewinski.senat.pl" target="_blank">a@szewinski.senat.plbiuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl" target="_blank">biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.plbiuro@wittbrodt.pl" target="_blank">biuro@wittbrodt.plbiurorawa@interia.pl" target="_blank">biurorawa@interia.pl;biuro@wojtczak.info" target="_blank">biuro@wojtczak.infojan.wyrowinski@gazeta.pl" target="_blank">jan.wyrowinski@gazeta.plszajac@wp.pl" target="_blank">szajac@wp.plbiuro@zdzieblo.pl" target="_blank">biuro@zdzieblo.plbiuro@zientarski.pl" target="_blank">biuro@zientarski.plbiuro@slawomirpreiss.pl" target="_blank">biuro@slawomirpreiss.plbiuro@ortyl.senat.pl" target="_blank">biuro@ortyl.senat.pl;senator@bohdanpaszkowski.pl" target="_blank">senator@bohdanpaszkowski.plzbigniewmeres@o2.pl" target="_blank">zbigniewmeres@o2.plbiurosenatora@janmichalski.eu" target="_blank">biurosenatora@janmichalski.euantoni@motyczka.pl" target="_blank">antoni@motyczka.plsenator@mozdzanowska.pl" target="_blank">senator@mozdzanowska.pl;biuro@kazimierzkleina.pl" target="_blank">biuro@kazimierzkleina.plsenatorhatka@wp.pl" target="_blank">senatorhatka@wp.plpoczta@stanislawgorczyca.pl" target="_blank">poczta@stanislawgorczyca.plbiuro.senatorskie@hotmail.com" target="_blank">biuro.senatorskie@hotmail.combiuro@cimoszewicz.eu" target="_blank">biuro@cimoszewicz.eu;stanislaw.lamczyk@sejm.pl" target="_blank">stanislaw.lamczyk@sejm.plsenator@jozefzajac.pl" target="_blank">senator@jozefzajac.plbiurosenatorskie@witoldsitarz.pl" target="_blank">biurosenatorskie@witoldsitarz.plkrzysztof@krzysztof-slon.pl" target="_blank">krzysztof@krzysztof-slon.plsenator@sztark.senat.pl" target="_blank">senator@sztark.senat.plbiuro@smigielski.org" target="_blank">biuro@smigielski.org;biuro@piotrwach.org.pl" target="_blank">biuro@piotrwach.org.pljozef.pinior@ue.wroc.pl" target="_blank">jozef.pinior@ue.wroc.plbiuro@aleksanderpociej.pl" target="_blank">biuro@aleksanderpociej.plsagatowska@stalowa-wola.com.pl" target="_blank">sagatowska@stalowa-wola.com.plsenator@sewerynski.pl" target="_blank">senator@sewerynski.plbiuro@andrzejowczarek.pl" target="_blank">biuro@andrzejowczarek.pljwl@jaroslawlasecki.pl" target="_blank">jwl@jaroslawlasecki.plrobert.mam@interia.pl" target="_blank">robert.mam@interia.plbiuro@andrzejmatusiewicz.eu" target="_blank">biuro@andrzejmatusiewicz.eubiuro@rafalmuchacki.pl" target="_blank">biuro@rafalmuchacki.plbiuro@niewiarowski.pl" target="_blank">biuro@niewiarowski.pl;biuro.kilian@wp.pl" target="_blank">biuro.kilian@wp.plandrzej@kobiak.pl" target="_blank">andrzej@kobiak.plbiuro@marek-konopka.pl" target="_blank">biuro@marek-konopka.plkopect@neostrada.pl" target="_blank">kopect@neostrada.plsenator.gorski@neostrada.pl" target="_blank">senator.gorski@neostrada.plhodorowi@chemia.uj.edu.pl" target="_blank">hodorowi@chemia.uj.edu.pl;biuro@kazimierzkutz.pl" target="_blank">biuro@kazimierzkutz.plbiuro@chybicka.senat.pl" target="_blank">biuro@chybicka.senat.plbiuro@bienkowska.senat.pl" target="_blank">biuro@bienkowska.senat.pl , biuroposelskie@borowski.pl" target="_blank">biuroposelskie@borowski.planna.aksamit@op.pl" target="_blank">anna.aksamit@op.pls.karczewskibiuro@wp.pl" target="_blank">s.karczewskibiuro@wp.pl;marek@rocki.pl" target="_blank">marek@rocki.plrulewski@janrulewski.pl" target="_blank">rulewski@janrulewski.plbiuro@grubskimaciej.pl" target="_blank">biuro@grubskimaciej.pl
Numer  tel. , fax i  adres e-mail do senatorów z Komisji Zdrowia
Sekretariat: tel. 22 694-93-01, fax 22 694-92-21,
e-mail: kz@nw.senat.gov.pl" target="_blank">kz@nw.senat.gov.pl
.
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/sklad,16,komisja-zdrowia.html
Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego - godzeniu w prawa człowieka i pacjenta
 

Menu główne

Losowy produkt

19,68 PLN

159,00 PLN


Ostatnio na forum

No posts to display.

Komentarze

  • Flax oil - Polish Gold 1/4 Omega-3

    LeenLife E - Omega 3 w najczystszej postaci... Jedyny zarejestrowany w Polsce i na świecie nutraceutyk ...

    Read more...

Pokrewne

Gościmy

We have 144 guests online