Gram Zdrowia

Home

Choroby zakaźne i szczepienia

Print
There are no translations available.

============ Forwarded message ============

From : Maria Majewska
Date : Sun, 22 Jul 2012 23:42:41 +0200
Subject : Choroby zakaźne i szczepienia
============ Forwarded message ============

Choroby zakaźne i szczepienia , dane z WHO

Polska, posiadająca obowiązkowe lub przymusowe szczepienia ma wyszczepialność niemowląt jedną z najwyższych w Europie i świecie, równocześnie ma zachorowalność na niekóre choroby zakaźne (świnka, różyczka, krztusiec) wyższą lub podobną niż kraje, w których szczepienia są tylko dobrowolne i w których odsetek szczepionych dzieci jest znacznie niższy. To sugeruje, że niektóre choroby zakaźne mogą być w Polsce rozprzestrzeniane przez masowe , przymusowe szczepienia. Polska „szczyci” się też umieralnością niemowląt blisko dwa razy wyższą niż w europejskich krajach, w których szczepienia są tylko dobrowolne. To dowodzi, że obowiązkowe/przymusowe szczepienia nie wpływają pozytywnie na przeżywalność dzieci, raczej jest odwrotnie. USA posiada najbardziej agresywny i intensywny program szczepień dzieci i ma też najwyższą umieralność niemowląt z krajów rozwiniętych oraz największy odsetek trwale okaleczonych dzieci (ok 60% ma jakieś chroniczne choroby i ok.20% jest uszkodzonych neurologicznie).

To są najdobitniejsze argumenty za zniesieniem obowiązkowych i przymusowych szczepień w Polsce, które są źródłem wielu chorób zakaźnych i hańbą rzekomo demokratycznej Polski. Obowiązkowe/przymusowe szczepienia (będace dumą szczepionkowych fanatyków) są totalitarną pozostałością w III RP, z której korzystają wyłącznie firmy farmaceutyczne i ich lobbyści, a tracą polskie rodziny i całe społeczeństwo.

Przypadki chorób zakaźnych na 1 000 000 mieszkanców, dane z WHO (rok. 2010)

                                             Krztusiec              Odra                     Świnka                Różyczka             Tężec                    Umierlność

niemowląt na 1000 urodzeń

Polska                                 33                          0,3                        72                          110                       0,4                        6,5

Niemcy                                                             9,5                                                                                                                  4

Hiszpania                            16                          6,5                        55                          0,2                        0,2                        4            

Włochy                               3                            6                            9                            0,8                        0,9                        4

UK                                        8,3                        7,1                        73                          0,08                      0,05                      5

Austria                                49                          6,2                        -                             0,2                        -                             5

USA                                      88                          0,2                        8,4                        0,02                      0,1                        7

Szwecja                               28                          0,6                        2,6                        0,3                        0                            3

                             

 

Średnia umieralność niemowląt  za ostatanie 3 lata, dane z UN.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate

 

---------

Surowe dane z WHO

(http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm?C=pol)

 

 

 

 

Poland


Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

38'299

38'277

38'249

38'218

38'190

38'302

38'056

35'577

Live births

410

405

399

391

384

372

557

691

Surviving infants

408

403

396

389

381

369

547

676

Pop. less than 5 years

2'008

1'933

1'895

1'853

1'814

2'011

2'915

3'242

Pop. less than 15 years

5'655

5'659

5'743

5'844

5'964

7'422

9'507

8'629

Female 15-49 years

9'455

9'527

9'603

9'683

9'762

10'100

9'386

9'103


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Poland)

 

Diphtheria

   -

0

0

   -

0

1

0

0

Hib meningitis

   -

11

   -

   -

   -

82

   -

   -

Japanese encephalitis

   -

0

0

   -

0

   -

   -

   -

Measles

   -

13

115

   -

40

77

56'471

24'882

Mumps

   -

2'754

2'954

   -

4'147

17'548

   -

   -

Pertussis

   -

1'266

2'390

   -

1'987

2'269

292

232

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

3

Rubella

   -

4'196

7'586

   -

22'890

46'181

   -

   -

Rubella (CRS)

   -

1

1

   -

1

1

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

0

0

   -

0

0

0

0

Tetanus (total)

   -

16

19

   -

19

14

65

89

Yellow fever

   -

0

0

   -

0

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

Germany

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

82'163

82'302

82'405

82'475

82'516

82'349

79'098

78'289

Live births

699

695

692

691

693

758

836

817

Surviving infants

697

692

690

689

690

754

830

807

Pop. less than 5 years

3'504

3'467

3'454

3'419

3'400

3'988

4'373

4'015

Pop. less than 15 years

11'006

11'092

11'210

11'289

11'363

12'914

12'639

14'474

Female 15-49 years

18'508

18'786

19'013

19'217

19'394

19'714

19'491

19'286


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Germany)

 

Diphtheria

4

8

4

0

2

0

6

19

Hib meningitis

21

2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Japanese encephalitis

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Measles

1'607

780

574

917

567

   -

   -

28'745

Mumps

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Pertussis

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

258

Polio  *

0

0

0

0

0

0

3

7

Rubella

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Rubella (CRS)

0

0

2

1

0

7

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

   -

   -

   -

   -

0

0

0

Tetanus (total)

   -

   -

   -

   -

   -

8

18

21

Yellow fever

0

0

   -

0

0

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

Spain

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

46'455

46'077

45'638

45'146

44'604

40'288

38'889

37'495

Live births

499

498

495

489

482

397

395

575

Surviving infants

497

497

493

488

480

395

392

567

Pop. less than 5 years

2'546

2'521

2'486

2'435

2'370

1'864

2'054

3'134

Pop. less than 15 years

7'021

6'894

6'775

6'655

6'536

5'952

7'728

9'738

Female 15-49 years

11'302

11'351

11'353

11'330

11'280

10'435

9'674

8'850


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Spain)

 

Diphtheria

   -

0

0

0

0

0

0

7

Hib meningitis

   -

0

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Japanese encephalitis

   -

0

0

   -

0

   -

   -

   -

Measles

   -

302

41

297

267

152

21'650

145'322

Mumps

   -

2'516

2'036

3'816

10'337

9'391

   -

   -

Pertussis

   -

739

393

563

556

921

10'075

   -

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

17

Rubella

   -

9

20

70

69

345

   -

   -

Rubella (CRS)

   -

0

2

1

0

1

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

0

0

0

0

0

   -

   -

Tetanus (total)

   -

9

7

15

11

27

54

500

Yellow fever

   -

0

1

0

0

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

Italy

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

60'789

60'551

60'249

59'891

59'495

56'986

56'832

56'221

Live births

557

559

559

557

554

524

555

673

Surviving infants

555

557

557

555

552

521

551

663

Pop. less than 5 years

2'910

2'902

2'893

2'877

2'852

2'629

2'768

3'573

Pop. less than 15 years

8'564

8'515

8'476

8'435

8'394

8'162

9'358

12'497

Female 15-49 years

13'750

13'838

13'897

13'924

13'926

13'864

14'281

13'585


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Italy)

 

Diphtheria

   -

0

0

   -

0

0

2

30

Hib meningitis

   -

26

   -

   -

   -

40

   -

   -

Japanese encephalitis

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Measles

   -

372

351

1'617

321

1'457

5'223

27'452

Mumps

   -

530

769

896

877

37'669

   -

   -

Pertussis

   -

187

315

174

474

2'543

16'992

16'643

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

1

Rubella

   -

47

106

4'847

429

2'605

   -

   -

Rubella (CRS)

   -

0

6

   -

20

0

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

0

0

   -

0

0

0

0

Tetanus (total)

   -

57

62

   -

22

98

123

176

Yellow fever

   -

   -

0

   -

0

   -

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

UK

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

62'417

62'036

61'652

61'270

60'896

58'874

57'214

56'303

Live births

761

757

750

741

730

694

777

692

Surviving infants

757

753

747

738

727

691

771

683

Pop. less than 5 years

3'858

3'766

3'703

3'620

3'533

3'546

3'826

3'409

Pop. less than 15 years

10'859

10'773

10'760

10'746

10'740

11'197

10'885

11'829

Female 15-49 years

14'709

14'733

14'721

14'693

14'651

14'150

14'154

13'171


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the))

 

Diphtheria

2

0

3

5

3

2

2

5

Hib meningitis

2

3

   -

   -

   -

48

   -

   -

Japanese encephalitis

0

0

0

0

0

   -

   -

   -

Measles

1'112

443

1'212

1'445

1'022

104

28'228

147'962

Mumps

2'716

4'527

8'670

2'625

2'569

1'089

   -

   -

Pertussis

1'243

518

846

1'028

1'163

866

16'605

22'924

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

3

Rubella

5

31

22

31

31

75

   -

   -

Rubella (CRS)

1

0

0

0

1

4

   -

   -

Tetanus (neonatal)

0

0

0

0

0

0

0

0

Tetanus (total)

3

9

6

5

4

2

18

30

Yellow fever

0

0

0

0

0

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

Austria

data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

8'413

8'394

8'370

8'342

8'310

8'005

7'671

7'549

Live births

74

74

75

75

76

80

89

89

Surviving infants

73

74

75

75

76

79

88

87

Pop. less than 5 years

381

386

391

397

401

413

438

431

Pop. less than 15 years

1'221

1'236

1'251

1'270

1'289

1'357

1'340

1'546

Female 15-49 years

2'023

2'037

2'045

2'048

2'048

1'989

1'954

1'817


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Austria)

 

Diphtheria

0

0

0

0

0

0

0

0

Hib meningitis

3

3

   -

   -

   -

0

   -

   -

Japanese encephalitis

0

0

0

0

   -

   -

   -

   -

Measles

68

52

49

448

20

   -

   -

   -

Mumps

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Pertussis

309

414

183

183

133

117

234

186

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

1

Rubella

2

2

252

7

13

   -

   -

   -

Rubella (CRS)

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Tetanus (total)

0

0

0

0

0

   -

   -

   -

Yellow fever

0

0

0

0

0

   -

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

USA

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

313'085

310'384

307'687

304'989

302'285

282'496

253'339

229'825

Live births

4'322

4'301

4'278

4'254

4'228

3'965

3'940

3'498

Surviving infants

4'294

4'272

4'249

4'226

4'200

3'936

3'902

3'453

Pop. less than 5 years

21'629

21'650

21'526

21'399

21'222

19'261

19'138

16'667

Pop. less than 15 years

62'818

62'316

61'935

61'693

61'530

60'379

54'989

51'924

Female 15-49 years

73'420

73'544

73'663

73'700

73'675

72'016

66'820

59'445


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for United States of America (the))

 

Diphtheria

   -

0

0

0

0

2

4

3

Hib meningitis

   -

8

   -

   -

   -

167

   -

   -

Japanese encephalitis

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

Measles

   -

63

71

140

43

85

27'786

13'506

Mumps

   -

2'611

1'991

451

800

323

   -

   -

Pertussis

   -

27'410

0

13'213

10'454

7'867

4'570

1'730

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

8

Rubella

   -

5

3

16

12

176

   -

   -

Rubella (CRS)

   -

0

0

0

0

7

   -

   -

Tetanus (neonatal)

   -

0

0

0

0

0

0

0

Tetanus (total)

   -

28

0

0

28

26

64

95

Yellow fever

   -

0

0

0

   -

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

 

Sweden

Population data in thousands  3

 

2011

2010

2009

2008

2007

2000

1990

1980

Total population

9'441

9'380

9'311

9'237

9'161

8'860

8'559

8'310

Live births

113

112

111

110

108

91

117

93

Surviving infants

113

112

111

109

108

91

116

93

Pop. less than 5 years

562

557

552

550

544

459

553

487

Pop. less than 15 years

1'564

1'551

1'547

1'554

1'568

1'633

1'535

1'628

Female 15-49 years

2'128

2'124

2'109

2'087

2'062

1'982

2'048

1'902


Number of reported cases

(Click for full incidence time series from 1980 for Sweden)

 

Diphtheria

2

0

1

0

0

0

0

4

Hib meningitis

   -

   -

   -

   -

   -

3

   -

   -

Japanese encephalitis

0

1

0

0

0

   -

   -

   -

Measles

26

6

3

25

1

59

29

1'786

Mumps

38

24

34

52

46

37

   -

   -

Pertussis

177

266

281

459

689

2'705

10'697

5'221

Polio  *

0

0

0

0

0

0

0

0

Rubella

4

3

1

0

2

1

   -

   -

Rubella (CRS)

1

0

0

0

0

0

   -

   -

Tetanus (neonatal)

0

0

0

0

0

0

0

   -

Tetanus (total)

3

0

3

0

0

0

1

4

Yellow fever

0

0

0

0

0

0

   -

   -

* Polio refers to all polio cases (indigenous or imported), including polio cases caused by vaccine derived polio viruses (VDPV);
it does not include cases of vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and cases of non polio acute flaccid paralysis [AFP]).

Choroby zakaźne i szczepienia
 

Ostatnio na forum

No posts to display.

Komentarze

  • Flax oil - Polish Gold 1/4 Omega-3

    LeenLife E - Omega 3 w najczystszej postaci... Jedyny zarejestrowany w Polsce i na świecie nutraceutyk ...

    Read more...

Pokrewne

Gościmy

We have 212 guests online