Gram Zdrowia

Home Masters Prof. Maria Dorota Majewska Vaccinations Aktualizacja powikłań i zgonów po szczepionkach HPV (amerykańska baza danych VAERS)

Aktualizacja powikłań i zgonów po szczepionkach HPV (amerykańska baza danych VAERS)

Print
There are no translations available.

============ Forwarded message ============
From : Maria Majewska
To : <undisclosed-recipients:;>
Date : Sat, 18 Feb 2012 04:35:51 +0100
Subject : powiklania po szczepieniach HPV, c.d.
============ Forwarded message ============

18-2-2012

Jak widać z załączonej Tabeli 1, szczepionki HPV, mające chronić przed rakiem szyjki macicy,raczej wywołują zakażenia tym wirusem jak również zmiany nowotworowe i nowotwory szyjki macicy.W najlepszym razie im nie zapobiegają, wiec sąnieskuteczne.

Ponadto widać, ze szczepionki HPV często wywołują poronienia.Na 1603 zarejestrowane przypadki zaszczepionych ciężarnych kobiet, 288 (18 %) spontanicznie poroniło, a 170 urodziło noworodki z wadami.Jest prawdopodobne, że znaczny odsetek zaszczepionych dziewcząt będzie bezpłodna.To się jednak okaże dopiero za 10-20 lat, kiedy będą one próbowały zajść w ciążę.Tabelka 2 pokazuje dramatyczny wzrost zgłoszonych poronień poszczepiennych po wprowadzeniu szczepionek HPV.

Do tego należy dodać masę innych okaleczających powikłań, włączających neurologiczne, mięśniowe i kardiologiczne (paraliże konwulsje, padaczki, zawały serca, dyskinezy etc.).

Podsumowując – dziś już nie ma wątpliwości, że szczepionki HPV są silnie zabójcze i okaleczające dla dziewcząt, młodych kobiet oraz ich potomstwa.Najprawdopodobniej wynika to z zawartych w nich tajemniczychtoksycznych adjuwantów oraz „zanieczyszczeń”.Na pewno nie powstydziłby się ich dr Joseph Mengele.Prawdopodobnie dlatego WHO, kartele farmaceutyczne i przekupione ministerstwa zdrowia zalecają teraz, żeby podawać je także chłopcom oraz wszystkim młodym kobietom i dziewczętom świata.

Tabela 1.

Typy zgłoszonych powikłań po szczepionkach HPV (baza VAERS)

Liczby zgłoszonych przypadków

(stanowią tylko od 1 do 10% wszystkich prawdopodobnych).

Zgłoszone powikłania

24 610

Poważne powikłania

3269

Trwałe kalectwo

805

Zgony

108

Brak poprawy

5010

Zagrażające życiu

468

Zabrane na pogotowie

9439

 

 

Patologiczny obraz cytologiczny

471

Dysplazja szyjki macicy

181

Rak szyjki macicy

34

Inne nowotwory

13

Infekcja wirusembrodawczaka (HPV)

300

Szczepienie ciężarnych matek

1603

Spontaniczne poronienia

288

Noworodki z wadami

170

Zemdlenia

3488

Mdłości

2369

Wymioty

1313

Utrata przytomności

1675

Konwulsje

1193

Padaczka

109

Depresja

160

Zawroty głowy

3264

Zaburzenia oddychania

833

Zawały serca

15

Demielinizacja

64

Bóle głowy

2455

Utrata pamięci

66

Migreny

295

Patologiczny MRI

229

Patologiczny obraz mózgu MRI

136

Napady senności (narkolepsja?)

206

Zapalenie mózgu

53

Zaburzenia przewodnictwa nerwów

23

Obrzęki ciała

646

Paraliż

97

Wysoka gorączka

1739

Dyskinezy

306

Chroniczne zmęczenie

1230

Samoistne upadki

626

Utrata czucia

937

Biegunki

452

Uszkodzenie neurologiczne

47

Neuropatia obwodowa

51

Bóle mięśniowe

649

Zaburzenia pracy mięśni

409

 

 

 

Tabela 2.

Zgłoszone spontaniczne poronienia w różnych latach po różnych szczepieniach.

W połowie r. 2006 wprowadzonoszczep. HPVi od tego roku zaczyna się dramatyczny wzrost poronień poszczepiennych.(1-10% wszystkich prawdopodobnych przypadków).

Year Reported

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 679)

 

 

2000

5

0.74%

2001

13

1.91%

2002

8

1.18%

2003

14

2.06%

2004

14

2.06%

2005

16

2.36%

2006

44

6.48%

2007

77

11.34%

2008

124

18.26%

2009

149

21.94%

2010

130

19.15%

2011

85

12.52%

Total

679

100.00%

Aktualizacja powikłań i zgonów po szczepionkach HPV (amerykańska baza danych VAERS)
 

Menu główne


Ostatnio na forum

No posts to display.

Komentarze

  • Flax oil - Polish Gold 1/4 Omega-3

    LeenLife E - Omega 3 w najczystszej postaci... Jedyny zarejestrowany w Polsce i na świecie nutraceutyk ...

    Read more...

Pokrewne

Gościmy

We have 199 guests online