Gram Zdrowia

Choroby poszczepienne c.d.

Drukuj

============ Forwarded message ============

From : Maria Majewska
Date : Tue, 03 Jul 2012 23:14:07 +0200
Subject : Choroby poszczepienne c.d.
============ Forwarded message ============

c.d.: Zgony i choroby po różnych typach szczepionek  zarejestrowane w VAERS (Poniewaz rejestruje się tylko ok. 6% wszystkich powikłań, liczby te należy pomnożyć przez ok. 17).  

Poniższe dane pozwlalają na przybliżoną ocenę wzglednej szkodliwości różnych typów szczepionek.  Niskie wartosci dla niektórych skojarzonych szczepionek nie świadczą o ich małej szkodliwosci, tylko raczej o ograniczonym ich stosowaniu  w USA, albo o tym , że są one stosunkowo nowe.

Trwale kalectwo

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

306

3.23%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

14

0.15%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

19

0.20%

COMVAX (HBHEPB)

105

1.11%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

16

0.17%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

713

7.53%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

575

6.07%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

128

1.35%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

55

0.58%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

5

0.05%

Diphtheria/Pertussis/inactivated polio virus (DPIPV)

1

0.01%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

14

0.15%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

4

0.04%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

5

0.05%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

9

0.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

78

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

10

0.11%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

32

0.34%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

22

0.23%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

3

0.03%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

849

8.96%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

13

0.14%

HEPATITIS A (HEPA)

357

3.77%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

174

1.84%

HEPATITIS A AND TYPHOID VACCINES (HEPATYP)

1

0.01%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

2,344

24.75%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

86

0.91%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

771

8.14%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

15

0.16%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

172

1.82%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

12

0.13%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

1,347

14.22%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

39

0.41%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

11

0.12%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

3

0.03%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

338

3.57%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

11

0.12%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

8

0.08%

MEASLES VACCINE (MEA)

22

0.23%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,193

12.60%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

43

0.45%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

7

0.07%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

76

0.80%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

92

0.97%

MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MUR)

1

0.01%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

9

0.10%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

1

0.01%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

3

0.03%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

610

6.44%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

383

4.04%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

25

0.26%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

541

5.71%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

570

6.02%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

68

0.72%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

83

0.88%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

12

0.13%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

2

0.02%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

40

0.42%

RUBELLA VACCINE (RUB)

64

0.68%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

80

0.84%

SUMMER/SPRING ENCEPHALITIS VACCINE (SSE) (SSEV)

1

0.01%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

144

1.52%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

262

2.77%

TETANUS TOXOID (TTOX)

119

1.26%

TETRAMUNE (DTAPH)

22

0.23%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

4

0.04%

TYPHOID VACCINE (TYP)

170

1.79%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

433

4.57%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

50

0.53%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

246

2.60%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

63

0.67%

Total

14,104

148.90%

 

 

 

Śmierć łóżeczkowa niemowląt (SIDS)

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

COMVAX (HBHEPB)

99

7.94%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

16

1.28%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

346

27.75%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

426

34.16%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

135

10.83%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

3

0.24%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

4

0.32%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

115

9.22%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

40

3.21%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

1

0.08%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

704

56.46%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

4

0.32%

HEPATITIS A (HEPA)

2

0.16%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

387

31.03%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

7

0.56%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

23

1.84%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.16%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

5

0.40%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

1

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

1

0.08%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

11

0.88%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

318

25.50%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

25

2.00%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

331

26.54%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

495

39.70%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

78

6.26%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

4

0.32%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.08%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

9

0.72%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.08%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.08%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

10

0.80%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

5

0.40%

Total

3,612

289.66%

 

Autyzm i  Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1

0.04%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

1

0.04%

COMVAX (HBHEPB)

43

1.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

372

15.76%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

145

6.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

58

2.46%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

16

0.68%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

2

0.08%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

3

0.13%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

2

0.08%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

20

0.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

14

0.59%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

16

0.68%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

461

19.53%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

8

0.34%

HEPATITIS A (HEPA)

35

1.48%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

1

0.04%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

351

14.87%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

4

0.17%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.04%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

41

1.74%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.04%

MEASLES VACCINE (MEA)

5

0.21%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,505

63.74%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

28

1.19%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

4

0.17%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

18

0.76%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

5

0.21%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

2

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.17%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

16

0.68%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

189

8.01%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

188

7.96%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

166

7.03%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.04%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

6

0.25%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

7

0.30%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.04%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.04%

RUBELLA VACCINE (RUB)

3

0.13%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

4

0.17%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

4

0.17%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.17%

TETRAMUNE (DTAPH)

15

0.64%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

187

7.92%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

32

1.36%

Total

3,994

169.17%

 

 

Zapalenie mózgu (encephalitis)

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

12

1.09%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

2

0.18%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

1

0.09%

COMVAX (HBHEPB)

10

0.91%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

2

0.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

90

8.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

61

5.53%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

17

1.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

9

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

7

0.63%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

3

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

4

0.36%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

1

0.09%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

120

10.87%

HEPATITIS A (HEPA)

62

5.62%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

24

2.17%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

206

18.66%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

6

0.54%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

58

5.25%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.09%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

35

3.17%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

2

0.18%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

179

16.21%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

14

1.27%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

5

0.45%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

2

0.18%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

1

0.09%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

9

0.82%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

2

0.18%

MEASLES VACCINE (MEA)

16

1.45%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

214

19.38%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

5

0.45%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.09%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

13

1.18%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

26

2.36%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

2

0.18%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

29

2.63%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

54

4.89%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

3

0.27%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

77

6.97%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

73

6.61%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

28

2.54%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

5

0.45%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

2

0.18%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.09%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

3

0.27%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.09%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

21

1.90%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

27

2.45%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

29

2.63%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.36%

TETRAMUNE (DTAPH)

2

0.18%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.18%

TYPHOID VACCINE (TYP)

29

2.63%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

81

7.34%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

24

2.17%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

14

1.27%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

3

0.27%

Total

1,734

157.07%

 

 

Encephalopatia  

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

7

0.90%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

2

0.26%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

2

0.26%

COMVAX (HBHEPB)

10

1.29%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

8

1.03%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

104

13.44%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

84

10.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

24

3.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

5

0.65%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.26%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

23

2.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.13%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE(DTAPIPVHIB)

10

1.29%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

5

0.65%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

140

18.09%

HEPATITIS A (HEPA)

30

3.88%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

17

2.20%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

144

18.60%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.13%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

23

2.97%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.13%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

23

2.97%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

4

0.52%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

125

16.15%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.13%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

3

0.39%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.13%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

10

1.29%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

1

0.13%

MEASLES VACCINE (MEA)

6

0.78%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

129

16.67%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

6

0.78%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.26%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

10

1.29%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

14

1.81%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.13%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.52%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

16

2.07%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

74

9.56%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

2

0.26%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

79

10.21%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

68

8.79%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

12

1.55%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

11

1.42%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

2

0.26%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

3

0.39%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.13%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

8

1.03%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

16

2.07%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

18

2.33%

TETANUS TOXOID (TTOX)

11

1.42%

TYPHOID VACCINE (TYP)

19

2.45%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

46

5.94%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

10

1.29%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

6

0.78%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

7

0.90%

Total

1,392

179.84%

 

Zawały serca

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 704)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

4

0.57%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

1

0.14%

COMVAX (HBHEPB)

31

4.40%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

6

0.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

109

15.48%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

134

19.03%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

42

5.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

1

0.14%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

1

0.14%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

26

3.69%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

23

3.27%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

233

33.10%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

2

0.28%

HEPATITIS A (HEPA)

12

1.70%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

6

0.85%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

143

20.31%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

2

0.28%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

13

1.85%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

23

3.27%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

6

0.85%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

115

16.34%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.14%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

4

0.57%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

2

0.28%

MEASLES VACCINE (MEA)

2

0.28%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

50

7.10%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

6

0.85%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.14%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

2

0.28%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

32

4.55%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

103

14.63%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

20

2.84%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

93

13.21%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

154

21.88%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

5

0.71%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

21

2.98%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

4

0.57%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

7

0.99%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

4

0.57%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

5

0.71%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

14

1.99%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

1

0.14%

TYPHOID VACCINE (TYP)

6

0.85%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

23

3.27%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

6

0.85%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

3

0.43%

Total

1,505

213.78%

 

Uszkodzenie wątroby

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 732)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

31

4.23%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

5

0.68%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

3

0.41%

COMVAX (HBHEPB)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

4

0.55%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

33

4.51%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

8

1.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

4

0.55%

Diphtheria/Pertussis/inactivated polio virus (DPIPV)

1

0.14%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

6

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

6

0.82%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

2

0.27%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

32

4.37%

HEPATITIS A (HEPA)

128

17.49%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

61

8.33%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

156

21.31%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

10

1.37%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

51

6.97%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

30

4.10%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

5

0.68%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

99

13.52%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

7

0.96%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

15

2.05%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.14%

MEASLES VACCINE (MEA)

1

0.14%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

38

5.19%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

5

0.68%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

18

2.46%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.14%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

26

3.55%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

33

4.51%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

5

0.68%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

33

4.51%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

5

0.68%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

5

0.68%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

14

1.91%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

7

0.96%

RUBELLA VACCINE (RUB)

3

0.41%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

14

1.91%

SUMMER/SPRING ENCEPHALITIS VACCINE (SSE) (SSEV)

1

0.14%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

24

3.28%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

22

3.01%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.55%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.14%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

1

0.14%

TYPHOID VACCINE (TYP)

29

3.96%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

33

4.51%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

24

3.28%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

11

1.50%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

4

0.55%

Total

1,069

146.04%

 

Paraliż

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

12

0.93%

COMVAX (HBHEPB)

4

0.31%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

46

3.56%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

54

4.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

21

1.62%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

3

0.23%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

2

0.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

2

0.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.08%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

1

0.08%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

62

4.80%

HEPATITIS A (HEPA)

51

3.94%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

21

1.62%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

230

17.79%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

9

0.70%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

105

8.12%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

40

3.09%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.08%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

431

33.33%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

5

0.39%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

4

0.31%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

19

1.47%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

2

0.15%

MEASLES VACCINE (MEA)

4

0.31%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

95

7.35%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.08%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

12

0.93%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

15

1.16%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

62

4.80%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

17

1.31%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

5

0.39%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

51

3.94%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

98

7.58%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

28

2.17%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

1

0.08%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.08%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.08%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

2

0.15%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

24

1.86%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

49

3.79%

TETANUS TOXOID (TTOX)

21

1.62%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.15%

TYPHOID VACCINE (TYP)

21

1.62%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

33

2.55%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

7

0.54%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

7

0.54%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

5

0.39%

Total

1,689

130.63%

 

Epilepsja

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 544)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

5

0.92%

COMVAX (HBHEPB)

6

1.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

27

4.96%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

83

15.26%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

16

2.94%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

2

0.37%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

1

0.18%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

1

0.18%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

5

0.92%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

11

2.02%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

5

0.92%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

13

2.39%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

6

1.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

1

0.18%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

85

15.62%

HEPATITIS A (HEPA)

18

3.31%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

13

2.39%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

48

8.82%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

14

2.57%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

113

20.77%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

3

0.55%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

6

1.10%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.18%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

33

6.07%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

3

0.55%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.18%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

1

0.18%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.18%

MEASLES VACCINE (MEA)

2

0.37%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

116

21.32%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

2

0.37%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.18%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

6

1.10%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

11

2.02%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

2

0.37%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

8

1.47%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

92

16.91%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

13

2.39%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

75

13.79%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

13

2.39%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

6

1.10%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

15

2.76%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.18%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

5

0.92%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

14

2.57%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

2

0.37%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.18%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.37%

TYPHOID VACCINE (TYP)

4

0.74%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

26

4.78%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

4

0.74%

Total

944

173.53%

 

Udar/niedokrwienie mózgu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 200)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

4

2.00%

COMVAX (HBHEPB)

8

4.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

23

11.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

13

6.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

3

1.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

2

1.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

10

5.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.50%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

36

18.00%

HEPATITIS A (HEPA)

13

6.50%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

5

2.50%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

32

16.00%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.50%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

5

2.50%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.50%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

6

3.00%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

46

23.00%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

2

1.00%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.50%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

5

2.50%

MEASLES VACCINE (MEA)

1

0.50%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

15

7.50%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.50%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

2

1.00%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

2

1.00%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

13

6.50%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

35

17.50%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

1

0.50%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

17

8.50%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

15

7.50%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

3

1.50%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

6

3.00%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

1

0.50%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

2

1.00%

TETANUS TOXOID (TTOX)

2

1.00%

TYPHOID VACCINE (TYP)

2

1.00%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

10

5.00%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

1

0.50%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

4

2.00%

Total

351

175.50%

 

Thrombosis (zakrzepica)  

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 185)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

10

5.41%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

7

3.78%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

1

0.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.54%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

1

0.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

2

1.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.54%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

7

3.78%

HEPATITIS A (HEPA)

7

3.78%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

5

2.70%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

17

9.19%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.54%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

52

28.11%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

9

4.86%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

3

1.62%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

31

16.76%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

2

1.08%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.54%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

7

3.78%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

1

0.54%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

5

2.70%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

14

7.57%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

8

4.32%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

9

4.86%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

1

0.54%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.54%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

4

2.16%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.54%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.54%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

5

2.70%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

6

3.24%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

4

2.16%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.54%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

8

4.32%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

3

1.62%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

2

1.08%

Total

239

129.19%

 

Uszkodzenie lub śmierć płodu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 156)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1

0.64%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

1

0.64%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

1

0.64%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

1.28%

HEPATITIS A (HEPA)

4

2.56%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

5

3.21%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

2

1.28%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

33

21.15%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

82

52.56%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

25

16.03%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.64%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

4

2.56%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.64%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

6

3.85%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

1

0.64%

TYPHOID VACCINE (TYP)

1

0.64%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

4

2.56%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

1

0.64%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

1

0.64%

Total

176

112.82%

 

 

Artretyzm

ADENOVIRUS VACCINE LIVE ORAL TYPE 7 (ADEN)

1

0.01%

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1,118

8.00%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

13

0.09%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

14

0.10%

COMVAX (HBHEPB)

12

0.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

5

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

253

1.81%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

135

0.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

5

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

65

0.46%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

5

0.04%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

5

0.04%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

2

0.01%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

8

0.06%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

6

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

13

0.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

8

0.06%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

2

0.01%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

143

1.02%

HEPATITIS A (HEPA)

476

3.40%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

187

1.34%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

3,005

21.49%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

50

0.36%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

850

6.08%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

17

0.12%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

359

2.57%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

42

0.30%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

2,291

16.39%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

77

0.55%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

24

0.17%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

2

0.01%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

1,220

8.73%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

4

0.03%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

22

0.16%

MEASLES VACCINE (MEA)

35

0.25%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,607

11.49%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

12

0.09%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.01%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

102

0.73%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

246

1.76%

MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MUR)

4

0.03%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

11

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.03%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

2

0.01%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

792

5.66%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

71

0.51%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

13

0.09%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

236

1.69%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

161

1.15%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

289

2.07%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

3

0.02%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.01%

RUBELLA VACCINE (RUB)

310

2.22%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

200

1.43%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL)(TDAP)

666

4.76%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

816

5.84%

TETANUS TOXOID (TTOX)

155

1.11%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.01%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

9

0.06%

TYPHOID VACCINE (TYP)

342

2.45%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

257

1.84%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

129

0.92%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

199

1.42%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

91

0.65%

Total

17,205

123.06%

 


Choroby poszczepienne c.d.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Pokrewne

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 377 gości