Gram Zdrowia

Home

Nadciśnienie tętnicze

Drucken
Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

Wbrew temu, co jest napisane w podręcznikach medycznych przyczyna tzw. samoistnego nadciśnienia tętniczego jest znana, co więcej istnieje skuteczna metoda pozwalająca na całkowite wyleczenie tej choroby.

Wysokie wartości ciśnienia tętniczego są efektem nieprawidłowego żywienia organizmu i związanym z tym upośledzeniem funkcjonowania systemu kontroli. Ośrodkiem regulującym wszystkie funkcje naszego organizmu jest mózg (centrum kontroli). Nieprawidłowe żywienie nie zapewnia wystarczającego zaopatrzenia ośrodkowego układu nerwowego w substancje odżywcze i w energię, wówczas uruchamiane są mechanizmy zwiększające napływ krwi do mózgu (m. in. wzrost aktywności układu sympatycznego – silniejszą i szybszą pracę serca, zwężenie tętnic obwodowych). W tym okresie obserwujemy u pacjentów tzw. nadciśnienie chwiejne – czyli wartości ciśnienia wahające się od małych do bardzo wysokich. Utrzymywanie się tego stanu powoduje narastanie zmian w tętnicach obwodowych oraz postępujące uszkodzenie narządów wewnętrznych, głównie mózgu, nerek, serca, siatkówki.

Po pewnym czasie ciśnienie tętnicze utrzymuje się stale na wysokim poziomie . W tym okresie ściany naczyń tętniczych fizjologicznie elastyczne stają się twarde i tracą zdolność do zmiany średnicy w zależności od ilości napływającej krwi. Znaczenie soli kuchennej tak podkreślane w publikacjach medycznych wynika z dużej ilości reakcji chemicznych przebiegających w organizmie podczas złego żywienia. Osoby żywiące się optymalnie zaopatrują doskonale swój organizm, nie muszą produkować wszystkich koniecznych do życia substancji, więc ich zapotrzebowanie na sól jest mniejsze.

Współczesna medycyna w terapii nadciśnienia koncentruje się na leczeniu objawowym, stosując środki chemiczne powodujące czasowe obniżenie ciśnienia tętniczego, ich działanie związane jest z powstawaniem rozmaitych działań niepożądanych, często groźnych dla zdrowia (np. narastania zmian miażdżycowych w tętnicach).

Żywienie optymalne eliminuje przyczyny rozwoju tej choroby. Obniżenie ciśnienia tętniczego obserwowane jest już w pierwszym tygodniu żywienia. Należy podkreślić, że schorzenie to rozwija sięlatami i niestety leczenie nie może trwać kilka dni, co związane jest ze sporadycznymi wzrostami ciśnienia, w szczególnie trudnych przypadkach nawet po kilku miesiącach żywienia.

Żywienie optymalne umożliwia osobom chorym na nadciśnienie bezpieczne funkcjonowanie bez żadnych leków oraz zapewnia naprawę uszkodzonych w przebiegu choroby narz ądów wewnętrznych.

Istotną rolę w leczeniu odgrywają opracowane przez dr. Jana Kwaśniewskiego prądy selektywne. W początkowym okresie tzw. nadciśnienia chwiejnego stosowane są one na głowę co w połączeniu z żywieniem optymalnym zapewnia dobre zaopatrzenie mózgu. W bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne jest poszerzenie naczyńobwodowych. Wówczas elektrody przykładamy inaczej. Ze względu na charakter choroby i wynikające z niej zagrożenia leczenie wymaga konsultacji lekarza optymalnego.

Obserwując kuracjuszy przebywających w Centrum Żywienia Optymalnego w Jastrzębiej Górze stwierdziliśmy doskonałe efekty leczenia żywieniem optymalnym i prądami selektywnymi w przypadkach uznanych przez oficjalną medycynę za nieuleczalne.

lek. med. Przemysław Pala
konsultant i opiekun medyczny
Centrum Żywienia Optymalnego
w Jastrzębiej Górze

 

Źródło: http://www.optymalni.com/Publikacje/Lekarze_o_Nadcisnieniu/lekarze_o_nadcisnieniu.html

Nadciśnienie tętnicze
 

Kommentar schreiben


Losowy produkt

36,89 PLN

5,17 PLNCytat

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.
Nie sądzę, że cokolwiek jest nierealne, jeśli wierzysz, że możesz to zrobić.
Mike Ditka