Gram Zdrowia

Home

Astma Oskrzelowa

Drucken
Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

astma-oskrzelowaAstma oskrzelowa jest nadal częstą przyczyną nagłych zgonów mimo rozwoju współczesnej medycyny. Choroba ta zwią-zana jest z napadowym zmniejszeniem drożności dróg oddechowych spowodowanym obrzękiem śluzówki, zwiększonym wydzielaniem śluzu oraz skurczem mięśni ścian oskrzeli tzn. przewagą układu parasympatycznego (PS) w układzie oddechowym.

Medycyna konwencjonalna poszu-kuje przyczyn w reakcjach alergicz-nych, powikłaniach chorób innych układów, w ciężkiej nerwicy.

Rodzinne występowanie choroby (ten sam sposób żywienia), to, że wszyscy mamy kontakt z alergenami, a chorują tylko niektórzy, że tylko część chorych na nerwicę ma dolegliwości astmatyczne (odmienny sposób ży-wienia) sugeruje, że źródeł astmy należy poszukiwać w sposobie odżywiania. Dowodem na to jest ustępowanie choroby po rozpoczęciu żywienia optymalnego.

W leczeniu astmy medycyna stosuje wiele specyfików chemicznych m. in. leki pobudzające receptory układu sympatycznego (S), kortykosterydy, aminofilinę, antycholinergiki, kromoglikan. Taka terapia farmakologiczna niesie za sobą szereg powikłań np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, otyłość, miażdżycę, chorobę wrzodową żołądka, arytmię serca, napady drgawkowe, a czasami niektóre leki, jak np. kromoglikan mogą powodować zaostrzenie choroby.

Medycyna konwencjonalna uznaje astmę oskrzelową za chorobę nieule-czalną. Jedynym możliwym sposobem wyleczenia tego groźnego schorzenia jest żywienie optymalne jako metoda usuwająca przyczynę a nie tylko objawy. Korzystny wpływ żywienia optymalnego wymaga wspomagania prądami selektywnymi, które powodują miejscowe (w układzie oddechowym) pobudzenie układu sympatycznego (S) i poszerzenie światła oskrzeli. Najlepsze efekty uzyskujemy w przy-padku pewnego rozpoznania astmy oskrzelowej. Niestety często zdarzają się mylne diagnozy u pacjen-tów chorujących m. in. na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (czasami te schorzenia współistnieją), astmę sercową, zatorowość płucną a czasami nawet rozedmę płuc. W przypadku tych chorób ze względu na dominujące uszkodzenie struktury płuc efekty występują później i nie są tak spektakularne.
Charakter tego schorzenia wymaga podjęcia leczenia w stacjonarnym ośrodku żywienia optymalnego. Konieczne jest od początku prawidłowe żywienie optymalne z indywidualnym ustaleniem dobowej ilości białka, tłuszczu i węglowodanów dla każdego chorego, regularnie stosowa-ne zabiegi prądami selektywnymi, a przede wszystkim sprecyzowanie diag-nozy przez doświadczonego lekarza optymalnego. Te warunki łącznie z pro -fesjonalnym nauczaniem żywienia, (od 2 do 3 godzin dziennie wykładów dietetyczek)jako jedyne w Polsce spełnia Centrum Żywienia Optymal-nego w Jastrzębiej Górze. Dodat-kowym atutem tego miejsca jest mikroklimat sprzyjający leczeniu chorób układu oddechowego. Dlatego spośród ok. 60 osób chorych na astmę (dorosłych i dzieci) przebywających w Jastrzębiej Górze w ostatnich miesiącach, u 100% obserwowaliśmy istotną poprawę a u ok. 70% całkowite wyleczenie (brak duszności po odsta-wieniu leków). Odnotowano również bardzo spektakularne efekty np. kilku-nastoletnia astma wyleczona w 4 dni (patrz list “Stosowałam wszystkie diety świata” w numerze grudniowym). Takimi efektami nie może się pochwalić żadna znana mi metoda leczenia astmy oskrzelowej.

lek. med. Mariusz Głowacki
konsultant i opiekun medyczny
Centrum Żywienia Optymalnego

Źródło: http://www.optymalni.com/Publikacje/Lekarze_o_Astmie_Oskrzelowej/lekarze_o_astmie_oskrzelowej.html

Astma Oskrzelowa
 

Kommentar schreiben


Losowy produkt

24,59 PLN

39,36 PLNCytat

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

"Ludzie, którzy troszczą się o siebie i
rozumieją własne uczucia, stają się także bardziej twórczy,
pomocni i przyjaźni innym osobom."

Marcin Pietraszek
Autor Jak pokochać siebie?