Gram Zdrowia

Home Stimuli Environment At home Zarzucam Państwu Polskiemu...

Zarzucam Państwu Polskiemu...

Print
There are no translations available.

szopa_deski-daabArtur Jan Milicki | Styczeń 25, 2011 at 2:16 pm | Categories: Uncategorized | URL: http://wp.me/pYStv-2r

… ubuntu … „osoba jest osobą z powodu innych ludzi” – Desmond Tutu

Zarzucam Państwu Polskiemu obrazę godności jego obywateli oraz naruszanie istoty wolności i własności. Naruszanie art. 7, 10, 18, 27 i 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz art. 8,13, 22, 30, 31, 32 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obraza polega - między innymi - na nadmiernym ograniczaniu prawa do własnego schronienia-domu, przy braku uzasadnionych przesłanek, dla których te ograniczenia ustanawiono. Zaprowadziło to do „wynaturzenia” praw człowieka, praw posiadających charakter bezwzględny.

Zagubiono cel, któremu ograniczenia te miały służyć (poprawa jakości architektury? ładu przestrzennego?) pozostawiając ograniczenia jako kontrolę prewencyjną bez wyraźnie zdefiniowanego celu?!!! Nie dokonano rozwagi nadrzędności ograniczeń względem prawa bardzo cennego oraz nie ustalono granic jego dopuszczalnych ograniczeń. Ograniczenia prewencyjne wobec osoby, bez istnienia uzasadnionego nadrzędnego celu tych ograniczeń, obrażają jej godność i wolność!

Prawo do własnego schronienia-domu jest elementarną potrzebą i prawem naturalnym człowieka. Od niego zależy przetrwanie ale i jakość tego przetrwania. Od niej zaś kondycja człowieka i społeczności. Prawo to jest fundamentem wszystkich kultur i cywilizacji. Stoi bardzo wysoko w hierarchii innych praw.

Jest istotą godności człowieka!

To bardzo ważne ze względu na jego istotę prawo należy traktować ze szczególnym względem. Dozwolone jest jego ograniczanie ale tylko ze względu na jeszcze ważniejsze względy i tylko do nieprzekraczalnej granicy!

…. definiuje to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nadając tej wartości charakter bezwzględny … podobny charakter nadano wypływającej z godności człowieka jego woli oraz wolności i własności.

Praktyką pieczętującą obrazę godności obywateli są rozstrzygnięcia Sądów Administracyjnych o prawach osoby, bez wysłuchania jej racji i jedynie w oparciu o mechaniczną interpretację przepisów niższej rangi – np. wyrok WSA w Lublinie.

Szczegółowy opis podałem w skardze do WSA w Lublinie i wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Symbolicznym wyrazem obrazy jest wynaturzenie znaczenia, obecnego w przepisach prawa oraz debacie publicznej terminu „samowola budowlana”

„ nie zgodzę nigdy się na taki stan, rzeczy bieg ” – Sławomir Wolski - DaaB

 

Źródło: http://wdeska.wordpress.com/2011/01/25/zarzucam-panstwu-polskiemu/

Zarzucam Państwu Polskiemu...
 

Add comment


Menu główne

What causes the most human health?
 

Ostatnio na forum

No posts to display.

Komentarze

  • Flax oil - Polish Gold 1/4 Omega-3

    LeenLife E - Omega 3 w najczystszej postaci... Jedyny zarejestrowany w Polsce i na świecie nutraceutyk ...

    Read more...

Gościmy

We have 155 guests online