Gram Zdrowia

Home Mistrzowie dr Krzysztof Michalak Rola glutaminy w terapii onkologicznej (2/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

(2/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

Drukuj

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

Glutamina w terapii onkologicznej (2/4)

Glutamina jako immunomodulator

W okresie ostatnich 10 ostatnich lat badana była rola glutaminy
jako immunomodulatora. Obserwacje pacjentów sugerują, że suplementacja
glutaminy zmniejsza wzrost guza m.in. również przez pobudzanie układu
odpornościowego (3).
Limfocyty są rodzajem szybko dzielących się komórek, które
użytkują glutaminę jako priorytetowe paliwo. Glutamina jest istotnym
składnikiem dla dzielenia się limfocytów w kulturach in vitro (poza
organizmem, w probówce). Inne aminokwasy lub kombinacje glutaminianu i
amoniaku nie mogą zastąpić glutaminy. Limfocyty NK (Natural Killers),
Są limfocytami cytotoksycznymi zdolnymi zabijać komórki nowotworowe,
jak również produkować cytokiny niezbędne w walce z rakiem. Guzy nie
rosną dobrze u chorych z wysoką aktywnością limfocytów NK. Optymalne
funkcjonowanie limfocytów (włączając NK) jest zależne od odpowiedniego
dostarczenia glutaminy i glutationu. Badania udokumentowały wzrost
aktywności limfocytów NK u pacjentów wspomaganych glutaminą (10,11).

Klimberg i in. zaobserwowali zależność pomiędzy wzrostem guza,
aktywnością limfocytów NK, syntezą prostaglandyny PGE2 i stężeniem
glutationu w modelu raka piersi u szczurów. Równe ilości szczurów z
linii hodowlanej Fisher 344, miały dodawane do karmy glutaminę, bądź
taką samą pod względem zawartości azotu ilość wolnych amin. Po siedmiu
tygodniach od implantacji guza zwierzęta były poddane badaniu. Grupa
suplementowana glutaminą miała zwiększoną aktywność limfocytów NK,
zwiększony poziom glutationu, obniżony poziom PGE2 i mniejszą objętość
guza w porównaniu do grupy suplementowanej wolnymi aminami. Grupa
suplementowana wolnymi aminami wykazywała o 40% większą objętość guza,
zwiększony poziom PGE2, mniejszy poziom glutationu, mniejszą aktywność
limfocytów NK i obecność przerzutów (12).

Autorzy wnioskują, że doustne podawanie glutaminy doprowadziło do
wolniejszego wzrostu guza poprzez większą aktywność limfocytów NK, co
było wsparte przez zahamowanie PGE2 oraz przez glutation.

Shewchuk i in. także wykazali obniżoną masę guza w organizmach
suplementowanych glutaminą w modelu guza wątroby. Sugerują oni, że
zahamowanie guza może być zależne od większej aktywności limfocytów NK
i poprawionej odpowiedzi układu odpornościowego (13).


Glutamina a radioterapia

Poradiacyjne zapalenie jelit jest istotnym problemem klinicznym u
pacjentów leczonych promieniowaniem jonizującym w obszarze brzucha i
miednicy. Uszkodzenia śluzówki jelita spowodowane naświetlaniem tych
obszarów to uszkodzenie komórek skryptowych, zmniejszona wysokość
kosmków jelitowych, owrzodzenia i martwica nabłonka jelitowego (15).
Pacjenci ci cierpią na bóle brzucha, krwawe biegunki, zaburzenia
wchłaniania i w niektórych przypadkach dysbiozy bakteryjne (16).
Poważne przypadki mogą być powikłane zwężeniami, zaparciami,
perforacjami i przetokami jelit.

Rola glutaminy jako preferowanego paliwa dla przewodu pokarmowego
jest dobrze udokumentowana (17-19). Badania dotyczące glutaminy są
ukierunkowane na ochronę przed, jak również leczenie po radioterapii.
Wydaje się, że glutamina objawia swój pozytywny efekt trzema różnymi
drogami (20).

1. jako pierwotne paliwo dla enterocytów,
2. jako prekursor dla syntezy nukleotydów niezbędnych do regeneracji
komórki,
3. jako źródło glutationu – silnego antyoksydanta.

Wcześniejsze badania Souby i in. udokumentowały zmniejszoną
częstość dysbioz bakteryjnych u szczurów suplementowanych glutaminą i
naświetlaniem obszarów brzucha. Cztery dni po naświetlaniu badane były
u tych zwierząt węzły chłonne otrzewnowe. U szczurów, które otrzymały
dawkę promieniowania bez suplementacji glutaminą stwierdzono w 89%
dysbiozę jelitową, podczas gdy w grupie suplementowanej glutaminą -
tylko w 20%. W nienaświetlanych grupach kontrolnych, które otrzymywały
pożywienie z lub bez glutaminy, dysbiozy stwierdzono w 0% i 12% (21).
Yoshida i in. odkryli, że doustna suplementacja glutaminą zmniejszała
nieszczelność nabłonka jelitowego u pacjentów z zaawansowanym rakiem
przełyku otrzymujących radiochemioterapię (22). Wynika z tego, że
egzogenna glutamina utrzymuje/zachowuje barierę jelitową przez
zmniejszenie pojawiania się śluzówki i zwiększoną liczbę i wysokość
kosmków jelitowych (23).

Jenson i In. badali efekt glutaminy na późne lub przewlekłe
uszkodzenia poradiacyjne. Badając szczury odkryli, że wcześniejsza
suplementacja glutaminą zapobiegała przewlekłym uszkodzeniom
poradiacyjnym jelit. Stan przewlekły w tym badaniu były zdefiniowany
jako dwa miesiące po naświetlaniu. Stopień uszkodzenia w grupie
suplementowanej glutaminą prawie nie odbiegał od wyników w grupie nie
naświetlanej (24).

Klimberg i in. odkryli dobroczynny efekt doustnej glutaminy na
morfologię komórek śluzówki jelita i tolerancję na radioterapię,
zarówno przy podawaniu profilaktycznym jak i po naświetlaniu jako
czynnik regeneracyjny (25).
Doustna podaż glutaminy podawana przed naświetlaniem wydaje się
wywierać efekt ochronny poprzez poprawę metabolizmu jelita
obserwowanego jako wzrost liczby komórek nabłonka jelitowego oraz
wzrost ich wysokości, jak również ogólną poprawę proliferacji komórek.
Glutamina zażywana w trakcie lub po naświetlaniu zmniejsza stopień
uszkodzeń i przyspiesza zdrowienie naświetlanego jelita, zarówno przez
poprawę struktury komórki jak i poprawę metabolizmu glutaminy w
jelicie(3). Ci sami badacze w dalszych badaniach wykazali, że
podawanie glutaminy może zwiększać wrażliwość komórek na
promieniowanie jonizujące. Na modelu zwierzęcym obserwowano o 65%
większą redukcję komórek nowotworowych u zwierząt, którym podawano
glutaminę i naświetlano w porównaniu do grupy kontrolnej, w której
glutaminy nie podawano.

Cytowana literatura:
9) Ardawi, MSM et al, Maximum activities of some enzymes of
glycolysis, the TCA cycle, ketone body and glutamine utilization
pathways in lymphocytes of the rat. Biochem J 208:743-8,1982
10) Juretic A et al, Glutamine requirements in the generation of LAK
cells. Clin Nutr 13:42, 1994
11) Liang C, Et al, Glutathione regulates IL-2 activity on cytotoxic
T-cells. J Biol Chem. 264(23):13579, 1989
12) Klimberg VS et al, Glutamine suppresses PGE2 synthesis and breast
cancer growth. J Surg Res 63:293-7. 1996
13) Shewchuck LD et al, Dietary L-glutamine supplementation reduces
the growth of the Morris Hepatoma 7777 in exercise-trained and
sedentary rats. J Nutr 127:158-66,1997
14) Bartlett DL, Effect of glutamine on tumor and host growth. Ann
Surg Oncol 2:71-6,1995
15) Berthrong M, Pathological changes secondary to radiation, World J
Surg 10:155-170,1986
16) Guzman G et al, Abdominal radiation causes bacterial
translocation, J Surg Res 46:104-107, 1989
17) Souba W et al, Glutamine metabolism in the intestinal tract
:invited review, JPEN 9:608-617,1985
18) Windmueller HG, Glutamine utilization by the small intestine, Adv.
Enzymol 53:201-237, 1982
19) Klimberg VS, Glutamine: A key factor in establishing and
maintaining intestinal health. Symposium Proceedings, October 1990
20) Klimberg VS, How glutamine protects the gut during irradiation,
ICCN, 3:21, 1996
21) Souba W et al, Oral glutamine reduces bacterial translocation
following abdominal radiation, J Surg Res 48:1-5,1990
22) Yoshida S et al, Effects of glutamine supplements and
radiochemotherapy on systemic immune and gut barrier function in
patients with advanced esophageal cancer, Ann Surg 227:485-491,1998
23) Klimberg VS, Oral glutamine accelerates healing of the small
intestine and improves outcome after whole abdominal radiation, Arch
Surg 125:1040-1045,1990
24) Jensen J et al, Dietary glutamine prevents chronic radiation
enteropathy, Ann Surg Oncol 1:157-163,1993
25) Klimberg VS et al, Prophylactic glutamine protects the intestinal
mucosa from radiation injury, Cancer 1:62-68,1990cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

(2/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 215 gości