Gram Zdrowia

Home
kleszcz

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

BORRELIA BURGDORFERI - podstępny krętek (4/4) Leczenie bez antybiotyków

Leczenie boreliozy wymaga od pacjenta w każdym wariancie
cierpliwości.
Terapia antybiotykami z pewnością ma sens w świeżej boreliozie.
Zważywszy na rozpowszechnienie krętka w populacji kleszczy, w
przypadku ukąszenia przez kleszcza do rozważenia jest zastosowanie
10-14 dni antybiotyku bezpośrednio po ukąszeniu, nie czekając czy
pojawi się rumień albo przeciwciała.

Również przez w okresie pierwszych 3-6 miesięcy podanie
antybiotyku jest z pewnością godne polecenia.


W późnej boreliozie osobiście skłaniam się jednak raczej do
zastosowania terapii alternatywnej, a w każdym bądź razie od takiego
rozpoczęcia terapii, gdyż trucie i tak wyniszczonego chorobą organizmu
dużymi dawkami antybiotyków przez pół roku lub dłużej trochę kłóci się
z intuicją. Przy tak długiej terapii prawie zawsze pojawiają się
objawy jelitowe związane z podawaniem antybiotyków. Ochronne podawanie
probiotyków nie zawsze wystarcza.

Terapia alternatywna powinna składać się z następujących
elementów:

- zastosowanie wysokokalorycznej diety z żółtkami, podrobami i
ograniczeniem mąki i cukru
- uzupełnienie niedoborowych mikroelementów i witamin, których w
wyniszczonym organizmie potrzeba często znacznie więcej, niż
normalnie.
- stymulowanie mechanizmów odpornościowych
- detoksykacja - borelia wytwarza szereg toksyn, które muszą
zostać rozłożone i usunięte z organizmu. Mechanizmy detoksykacyjne
często są niewydolne u tych pacjentów
- antyoksydanty - ich podaż może wspomóc regenerację komórek, a
więc również układu odpornościowego. Może też zwiększyć produkcję
energii w komórkach, która może być wyhamowana przez nadmiar wolnych
rodników.
- regeneracja nabłonka jelitowego i układu odpornościowego jelita
- aby przywrócić samodzielne dostarczanie składników pokarmowych i
stopniowo zmniejszać suplementy. Układ odpornościowy jelit oczywiście
jest istotną częścią całego układu odpornościowego.

Dobór preparatów najchętniej wykonuję przy pomocy testu
biorezonansowego.


Jak wyciągnąć kleszcza

Kleszcza należy wyciągać przy użyciu pęsety (nie palców). Należy
chwycić go jak najbliżej skóry i wyciągnąć zdecydowanym, prostym
ruchem na zewnątrz. Następnie trzeba zdezynfekować miejsce ukąszenia.
Kleszcza nie należy drażnić gorącem lub chemikaliami gdyż może to
spowodować, że wstrzyknie on więcej zarazków do skóry. Im wcześniej
usunie się kleszcza tym mniejsze prawdopodobieństwo choroby, jeśli był
on zakażony.

cdn...dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

 

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

BORRELIA BURGDORFERI - podstępny krętek (2/4) Badania immunologiczne

Podstawowym sposobem rozpoznawania infekcji jest badanie obecności
przeciwciał przeciwkrętkowych we krwi. Przeciwciała przeciwko
boreliozie pojawiają się we krwi dopiero po kilku tygodniach od
zachorowania, tak więc nie ma sensu robić badania bezpośrednio po
ukąszeniu przez kleszcza. Należy odczekać ok. 4 tygodni.

W późnym stadium choroby badania przeciwciał wykrywają jedynie
TYLKO ok. 1/3 PRZYPADKÓW.

Jest to związane z tym z kilkoma przyczynami:
1: Występuje wiele odmian i podtypów krętków boreliozy i nie
wszystkie są wykrywane przez testy.
2: Testy różnych firm mogą wykrywać jedynie niektóre podtypy
krętka. Konieczne być może więc powtarzanie testów w różnych
laboratoriach.
3: W późnym stadium aktywne krętki prawdopdobnie znikają z krwi i
występują jedynie formy wewnątrzkomórkowe lub postacie bezścienne. Nie
jest wtedy możliwe aktywowanie komórek układu odpornościowego przez
krętki i poziom przeciwciał spada.
4: Ponadto wykryto niedawno, że krętek może wytwarzać w swej
ścianie komórkowej specjalne białko - glikoproteinę, która wiąże
przeciwciała żywiciela. Dlatego możliwe jest, że przeciwciała te są
ukryte w tym białku i stosowane metody wykrywania tych przeciwciał
zawodzą. W rezultacie pomimo trwania infekcji może pojawiać się wynik
ujemny badania.

Z drugiej strony część ludzi zdrowych może mieć przeciwciała po
zachorowaniu i samoistnym wyleczeniu, dlatego też wartość
diagnostyczna badania poziomu przeciwciał jest znacznie ograniczona.
W świeżych przypadkach, przy pierwszym wyniku wątpliwym lub dodatnim,
wskazane jest w związku z tym powtórzenie wyników po 4 tygodniach
celem stwierdzenia wzrostu ilości przeciwciał (w tym samym
laboratorium).

Przy ujemnych wynikach badań i istotnym podejrzeniu choroby zaleca
się, by w miarę możliwości, powtórzyć badania w innym laboratorium,
gdzie wykorzystywana jest odmienna metoda oznaczania przeciwciał.
Zwiększa się w ten sposób szansa uzyskania wyniku dodatniego. Tym
niemniej i tak część pacjentów pozostaje NIEZDIAGNOZOWANA.

Istnieją jeszcze inne metody wykrycia boreliozy. Sa to test
WesternBlot i test DNA. Oba nakierowane są w większym stopniu na
wykrycie samego krętka, a nie przeciwciał przeciw niemu. Dają więc
znacznie częściej wynik dodatni, niż standardowe testy na preciwciała.
Zważywszy na koszt - ok. 200-300 zł, mogłoby się wydawać, że
powinno się je robic w ostateczności. Jednak, jeśli uwzględnić fakt,
że testy na przeciwciała też kosztują 60-90 zł i często trzeba je
powtarzać, to do rozważenia jest robienie od razu testu WesternBlot
lub DNA.

Jest jeszcze jedna metoda wykrycia boreliozy - test biorezonansowy.

Nie jest to metoda uznawana przez kręgi lekarskie, jednak na
podstawie moich osobistycjh skromnych doświadczeń z wykonywaniem tego
testu u swoich pacjentów - mogę stwierdzić, test ten jest najbardziej
czuły (*). Miałem w swoje praktyce pacjentów, którzy mieli klinicznie
objawy wskazujące na możliwą boreliozę, którzy meli ujemne wyniki
testów na przeciwciała (niektórzy również ujemny test WesternBlot), a
test biorezonansowy wykazywał boreliozę. Czy to była rzeczywiście
borelioza? na to pytanie na 100% nie odpowiem.

{ -(*)- czułość testu to procent wyników fałszywie ujemnych, swoistość
- to procent wyników fałszywie dodatnich }


Postacie rozwojowe krętka

Najnowsze badania wykazały, że krętek może istnieć w trzech
różnych postaciach rozwojowych, a nie w jednej, jak dotychczas
sądzono. Są to: postać dorosła, tzw. forma L oraz cysta. W trakcie
infekcji te trzy formy mogą przechodzić jedna w drugą, co wydaje się
być przyczyną dotychczasowych niepowodzeń leczniczych. Istnieją także
dowody, że krętek może wytwarzać formy przetrwalnikowe wewnątrz
komórek takich jak makrofagi, limfocyty, komórki śródbłonka i może
uniknąć w ten sposób działania antybiotyków.

Forma L nie posiada ściany komórkowej, jest więc niewrażliwa na
wiele stosowanych w boreliozie antybiotyków, działających na ścianę
komórkową. Cysty natomiast są oporne na prawie wszystkie antybiotyki.

Na podstawie wiedzy i doświadczeń prof. Enderleina dotyczących
form rozwojowych drobnouswtrojów bytujących we krwi można wyrazić
jednak hipotezę, że form rozwojowych borelii może być więcej...


cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

 

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

BORRELIA BURGDORFERI - podstępny krętek (1/4)


Chciałbym napisać dziś parę słów na temat choroby, która
najprawdopodobniej dokucza wielu ludziom w Polsce i na świecie. Jej
prawidłowe zdiagnozowanie jest ciągle jeszcze bardzo trudne i to
zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o chorobę
przenoszoną przez kleszcze, wywoływaną przez bakterię zwaną Borrelia
Burgdorferi a nazywaną powszechnie boreliozą.

Informacje, jakie są dostępne w podręcznikach chorób zakaźnych i
neurologii, nawet tych najnowszych, są nieco przestarzałe w kontekście
najświeższych odkryć w tej dziedzinie, dlatego chciałbym się z
Państwem podzielić nowinkami dotyczącymi diagnozowania i leczenia tej
choroby.

Choroba z Lyme

Borelioza zwana jest też bardzo często Chorobą z Lyme, gdyż
właśnie w miasteczku Lyme w USA latach 60-tych po raz pierwszy opisano
epidemię tej choroby, zidentyfikowano tam wtedy jej sprawcę - krętka
oraz przenosiciela - kleszcza.

Choroba przenosi się na człowieka po ukąszeniu przez zakażonego
kleszcza. Krętki rozprzestrzeniają się szybko po ciele nowego
gospodarza, już 4 godziny po ukąszeniu znajdowano je w mózgu zwierząt
doświadczalnych. Chorobę może przenosić nie tylko postać dorosła
kleszcza, ale także jego postać larwalna zwana nimfą, ugryzienia przez
nimfę jednak z reguły nie zauważamy.

Po upływie od 4 dni do kilku tygodni po ukąszeniu w miejscu
wniknięcia krętka pojawia się tzw. rumień wędrujący. Jest to
mimośrodowe, zaczerwienione, nieco wybrzuszone znamię, czasami lekko
swędzące lub kłujące. Często pozostaje ono przez pacjenta
niezauważone. Jakkolwiek zmiana ta jest dość znamienna, to jednak
pojawia się TYLKO W NIECAŁEJ POWŁOWIE przypadków.

Po okresie kilku tygodni od zakażenia pojawiają się inne objawy
choroby. Mają one swoje źródło albo w reakcji zapalnej skierowanej
przeciw krętkowi oraz w wytwarzanych przez nie neurotoksynach.
Dominują wśród nich objawy grypopodobne: gorączka, poty, dreszcze,
fale gorąca, powiększenie węzłów chłonnych oraz w dalszej kolejności
objawy neurologiczne: zapalenia korzeni nerwowych, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, porażenia nerwów czaszkowych (szczególnie
porażenie nerwu twarzowego). W późnej boreliozie, która może rozwinąć
się po kilku miesiącach od zakażenia, mogą dołączyć się bóle stawów,
przewlekłe zanikowe zapalenie skóry, zaburzenia przewodnictwa w sercu.
Mogą też pojawić się różne inne mniej swoiste objawy jak zmęczenie,
słaba wytrzymałość, bóle, kurcze mięśni, problemy ze wzrokiem i
słuchem, nadmierna reakcja na alkohol, nasilona choroba lokomocyjna,
nieregularne miesiączkowanie, bóle głowy.

Znamienne dla boreliozy jest nasilanie się objawów w odstępach
miesięcznych, co związane jest z cyklem życiowym krętka.

Problem, z pozoru tylko dotyczy małego kręgu ludzi.
Jest jednak ważny, ponieważ wielu pacjentów chorych na boreliozę
ma rozpoznane oficjalnie :
- REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS)
- STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
- lub inną chorobę autoimmunologiczną

Wynika to z faktu, że powszechne testy na boreliozę są dostępne
dopiero od ok. 2000-2002 roku (?). (Jeszcze w 1998-99 roku, gdy
pracowałem w Klinice neurologii, pacjenci przyjmowani do diagnostyki
SM nie mieli rutynowo wykonywanego testu na boreliozę).
Te testy, które są obecnie dostępne, często dają wynik fałszywie
ujemny...

Jeśkli chodzi o RZS - znam osobiście pacjentkę, która początek
swojej choroby ewidentnie kojarzy z pogryzieniem przez 6 kleszczy
jednego dnia, a testy na boreliozę miała kilkakrotnie ujemne.

[ Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy pacjenci, (czy nawet
większość) z SM czy RZS są chorzy na boreliozę, choroby te mogą mieć
szereg innych przyczyn...]


cdn...dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

 
Powered by Tags for Joomla

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Pokrewne

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 924 gości