Gram Zdrowia

Home Forum
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Zmarszczki - mit o powstawaniu przez opalanie się
(1 przeglądających) (1) Gość
A Twoja choroba jest odgrzybicza czy odbakteryjna? a może oba przypadki?
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Zmarszczki - mit o powstawaniu przez opalanie się

Zmarszczki - mit o powstawaniu przez opalanie się 8 lata, 8 mies. temu #284

 • Kuba
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 96
 • Oklaski: 0
"Rów­nież zmarszcz­ki są jed­nym z ob­ja­wów, które po­win­ny nas za­sta­no­wić. Zmarszcz­ki na twa­rzy są nie­unik­nio­ne, jed­nak mogą byc rów­nież ob­ja­wem oste­opo­ro­zy.
Nie­daw­no prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia udo­wod­ni­ły zwią­zek po­mię­dzy wy­stę­po­wa­niem zmarsz­czek a zdro­wiem kości u ko­biet we wcze­snym okre­sie me­no­pau­zy. Zda­niem na­ukow­ców - im głęb­sze i więk­sze były zmarszcz­ki, tym więk­sze było praw­do­po­do­bień­stwo wy­stą­pie­nia mniej­szej gę­sto­ści kości u ba­da­ne­go.
Za po­wsta­wa­nie nad­pro­gra­mo­wych zmarsz­czek od­po­wie­dzial­na jest rów­nież nad­mier­na eks­po­zy­cja na dym pa­pie­ro­so­wy. Także zbyt dłu­gie prze­by­wa­nie na słoń­cu może przy­spie­szać ten pro­ces. "

kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/zma...zyc-o-chorobie/nqrfk

Komentarz:
Oczywistym jest, że osteoporoza powstaje w wyniku niedoborów witaminy D, do wytworzenia której niezbędne jest opalanie się. Brak słońca w połączeniu ze złym odżywianiem (ubogim w cholesterol) prowadzi do braków witaminy D, co skutkuję osteoporozą, zmarszczkami itp.
 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.08 sekundy

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Pokrewne

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości